Kňazi pochádzajúci z farnosti

 • Rudolf Turlík, ordinovaný: 12.6.1983, Nitra
 • Amantius Akimjak, ordinovaný: 16.6.1985, Nitra
 • Jozef Šipoš, ordinovaný: 19.6.1988, Bratislava
 • Ján Hudák, ordinovaný: 19.6.1993, Spišská Kapitula
 • Ján Marťák, ordinovaný: 11.7.1998, Stará Ľubovňa
 • Jozef Atanáz Leškovský, ordinovaný: 2000, ČR
 • Miloš Labaš, ordinovaný: 31.8.2002, Spišská Kapitula
 • Richard Cenker, ordinovaný: 2005, Nitra
 • Štefan Torbík, ordinovaný: 4.8.2007, Stará Ľubovňa
 • Marián Kundla, ordinovaný: 13.6.2015, Spišská Kapitula
 • Filip Orlovský, ordinovaný: 17.6.2017, Spišská Kapitula
 • Tomáš Tomusko, ordinovaný: 17.6.2017, Spišská Kapitula
 • Martin Tešla, ordinovaný: 15.6.2019, Spišská Kapitula