Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Námestie sv. Mikuláša 14
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 25 00
e-mail: stara_lubovna@kapitula.sk
SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036
VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258
ČSOB: SK22 7500 0000 0040 3007 2812

Pohotovosť na zaopatrovanie chorých: 0902 399 502

Úradné hodiny:

PONDELOK - PIATOK: 9.00 - 11.30, 13.30 - 15.00
SOBOTA: nestránkový deň (krstné a sobášne náuky)
NEDEĽA, PRIKÁZANÉ SVIATKY a PRVÉ PIATKY: nestránkový deň

Štvrtok 4.7.2024, piatok 5.7.2024 - nestránkový deň.

Ochrana osobných údajov

O duchovnú správu farnosti sa starajú:

Mgr. Pavol Lacko
dekan-farár
Tel: 052/432 25 00
e-mail: pauluslacko@gmail.com

Mgr. Jozef Dobrovič
kaplán
Tel: 052/432 25 00
e-mail: dobrovic.jozef@gmail.com

Mgr. Ján Grivalský
kaplán
Tel: 052/432 25 00
e-mail: jangrivalsky@kapitula.sk

Mgr. Vladimír Malec
kaplán
Tel: 052/432 25 00
e-mail: vladimir.vlamal@gmail.com

Mgr. Ľudovít Sýkora
výpomocný duchovný
e-mail: ludsyk@post.sk

Mapa: