Farnosť Stará Ľubovňa

V tejto kategórii sa nachádzajú informácie o histórii kostolov v našej farnosti a taktiež fotodokumentácia z týchto kostolov. Okrem toho tu môžete nájsť veci týkajúce sa aktivít vo farnosti, napríklad časopis Mikulášov list.