Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Roráty

V tomto týždni ranné sväté omše do soboty vrátane budú roráty – sväté omše ku cti Panny Márie, kňaz pri ich slávení používa biele rúcho. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov), prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece.

Ľudové misie v Novej Ľubovni

Adventný koncert v Kolačkove - piatok 14.12.2018

Kto dá prístrešie Svätej rodine?

V sobotu 15. decembra v našej farnosti začína adventný deviatnik “Kto dá prístrešie Svätej rodine?”. Aj v tomto roku sa zapojí niekoľko skupín, ktoré budú putovať naším mestom a symbolicky hľadať prístrešie pre Svätú rodinu v rodinách nášho mesta. Sprevádzajme tieto skupiny - tieto rodiny svojimi modlitbami a duchovne sa s nimi spojme a prijmime Svätú rodinu do našej konkrétnej rodiny a svojho srdca, v ktorom sa Božie dieťa Ježiš túži narodiť.

Spovedanie pred Vianocami 2018

Rím.-kat., miesto Deň Dátum Dopoludnia Popoludní
Kolačkov Utorok 18.12. - 16.00 - 17.30
Podsadek Utorok 18.12. - 15.00 - 16.45
Stará Ľubovňa - K. sv. Mik Streda 19.12. 9.00 - 12.00 14.00 - 16.30
Stará Ľubovňa - K. sv. PaP Streda 19.12. 9.00 - 12.00 14.00 - 16.30
Chmeľnica Štvrtok 20.12. - 15.30 - 17.30
Hniezdne, Forbasy Piatok 21.12. - 16.00 - 17.30
Nová Ľubovňa Sobota 22.12. 9.00 - 12.00 -
Mníšek n. Popradom, Hraničné Sobota 22.12. 9.00 - 10.00 -
Stará Ľubovňa - K. sv. Mik Sobota 22.12. - 15.00 - 18.00
Stará Ľubovňa - K. sv. PaP Sobota 22.12. - 15.00 - 18.00

 

Gr.-kat., miesto Deň Dátum Dopoludnia Popoludní
Chrám Matky Ustavičnej Pomoci, Mierová, SL Štvrtok 20.12. 9.00 - 12.00 16.00 - 18.30
Chrám Matky Ustavičnej Pomoci, Mierová, SL Piatok 21.12. 9.00 - 12.00 16.00 - 18.30
Chrám Matky Ustavičnej Pomoci, Mierová, SL Sobota 22.12. - 16.00 - 18.00

 

Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred Vianocami, prosíme, aby ste ich zahlásili v sakristii kostola do budúcej nedele 16. decembra (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu a číslo domu). Týchto chorých navštívime v pondelok 18. decembra.

Požehnanie príbytku a rodiny - Koleda

Aj tento rok budú kňazi našej farnosti požehnávať príbytky a rodiny. Koledovať sa bude počas vianočného obdobia podľa rozpisu, ktorý sa spraví po uzavretí prihlásenia. Prihlásiť sa bude možné do piatka 21.12.2018. Podľa počtu prihlásených sa potom určí, kedy a na akej ulici sa bude koledovať. Ak si aj Vy prajete, aby kňaz požehnal Vašu rodinu a príbytok, môžete použiť nasledujúci formulár kliknutím na tento odkaz.

Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

ADVENT S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA. Projekt bude trvať od 2. decembra (I. adventná nedeľa) do 24. decembra. V tomto čase vám každý deň príde na e-mail myšlienka s fotografiou. Ide o myšlienky, ktoré vytvoril tím projektu, vychádzajú z evanjelia dňa. Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti. Možnosť prihlásenia do projektu: zamyslenia.kbs.sk

Súťaž amatérskych filmárov

Lumenrodiny 2019

Modlitby za prenasledovaných kresťanov v Pakistane

V súvislosti s ťažkou situáciou kresťanov v Pakistane, sa diecézny biskup Mons. Štefan Sečka obracia na nás s výzvou k modlitbe za prenasledovaných kresťanov: "Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium."

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v novembri 2018 až marci 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Diecézna škola viery

Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!

Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.

V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce „reagovať na výzvy dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie communia /=spoločenstva/“ (2DS1, 47, §11).

V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.

Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.

Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.

Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.

Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.