Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Projekty a dotácie

Rekonštrukcia oltára sv. Anny Metercie

Od roku 2020 prebiehajú postupné práce na obnove OLTÁRA sv. ANNY SAMOTRETEJ (tzv. METERCIE). Oltár prekrýva starší epitaf. Na reliéfe je zobrazená Metercia, teda Panna Mária s Ježiškom v náručí a sv. Anna, matka Panny Márie - 3 generácie. Po bokoch stoja plastiky sv. Joachima, otca Panny Márie, a vľavo sv. Jozefa.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ĎAKUJEME.

Vymaľovanie interiéru Kostola sv. Mikuláša

Ozvučenie Kostola sv. Mikuláša

Renovácia vitrážnych okien Kostola sv. Mikuláša

Obnova kostolných lavíc Kostola sv. Mikuláša

Reštaurovanie barokovej kazateľnice

Reštaurovanie barokovej kazateľnice - správa (.pdf)