Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše (iba online, osobná účasť nie je možná):

Počet prístupov od 1.12.2007:

Projekty a dotácie

Ozvučenie Kostola sv. Mikuláša

Renovácia vitrážnych okien Kostola sv. Mikuláša

Obnova kostolných lavíc Kostola sv. Mikuláša

Reštaurovanie barokovej kazateľnice

Reštaurovanie barokovej kazateľnice - správa (.pdf)