Farský úrad

V tejto kategórii sú zahrnuté informácie týkajúce sa administratívy, udeľovania sviatostí a bohoslužobného poriadku. Tiež je tu pridaný zoznam farností dekanátu Stará Ľubovňa. Prosíme, zvoľte si niektorú z položiek nachádzajúcich sa vpravo.