Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

 • Požiadať o udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa!!!
 • Krstnými rodičmi môžu byť iba tí, ktorí prijali základné sviatosti: krst, birmovanie a sviatosť oltárnu. Ten, kto všetky tieto sviatosti neprijal, môže vystupovať len ako svedok krstu s jedným krstným rodičom.
 • Na krste musí byť prítomný aspoň jeden krstný rodič.
 • Zápis na krst sa koná každý deň v úradných hodinách.
 • Predkrstná príprava je vždy v sobotu pred krstom o 8.00 hod. v kancelárii farského úradu, ak sa neohlási v predchádzajúcu nedeľu inak.
 • Predkrstnej prípravy sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež aj krstní rodičia.
 • Ku sviatosti zmierenia - svätej spovedi - rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
 • Krstná slávnosť sa koná vo svätej omši v nedeľu o 10.30 hod. s výnimkou, keď rodičia nie sú cirkevne sobášení alebo matka je slobodná alebo pre iný vážny dôvod, v sobotu o 11.00 hod. bez svätej omše.
 • K zápisu sa vyžadujú tieto doklady:
 1. Od rodičov dieťaťa:
  a) potvrdenie o cirkevnom sobáši
  b) oznámenie o narodení dieťaťa (kópiu rodného listu)
 1. Od krstných rodičov:
  a) potvrdenie o cirkevnom sobáši
  b) potvrdenie o prijatí sviatosti birmovania