Detské sväté omše

Svätá omša je stretnutie s našim priateľom Ježišom, ktorého počúvame v Božom slove a prijímame v Eucharistii.

Detské sväté omše sa slávia každý štvrtok v kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 hod., spolu s rodičmi vás všetkých srdečne pozývame.