Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Kňazský seminár je dnes otvorený pre všetkých návštevníkov Spišskej Kapituly. Svätá omša v Katedrále sv. Martina bude o 9.00, po jej skončení bude program bohoslovcov v priestoroch kňazského seminára a možnosť pozrieť si seminár. Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom vyslovujeme v mene bohoslovcov a ich predstavených srdečné poďakovanie. (list rektora seminára vsdp. Petra Majdu na nástenke)

Otvorenie turistickej sezóny na hrade - nedeľa 29.4.2018

Na budúcu nedeľu 29. apríla popoludní o 14.00 v Hradnej kaplnke sv. Michala, archanjela bude svätá omša pri príležitosti otvorenia letnej turistickej sezóny. Hlavným celebrantom a kazateľom bude HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

110. výročie narodenia Mons. Viktora Trstenského

  • Kniha o Mons. Viktorovi Trstenskom „Vždy som túžil po svätosti“ (autor Ľubomír Ogurčák) – možnosť zakúpiť si v sakristiách, cena 5,-€ (výťažok z predaja kníh bude použitý z vôle autora na reštaurovanie krstiteľnice, ktorej reštaurovanie bude stáť cca 9 000,-€).
  • Tí, ktorí by mali záujem o film na DVD o Mons. Viktorovi Trstenskom „Sila viery a sila pravdy“ (autor Štefan Dlugolinský), nech sa zapíšu v sakristiách našich kostolov (predpokladaná cena 10,-€).
  • V Galérii Provinčný dom prebieha až do konca apríla výstava fotografií, osobných vecí a dokumentov o živote Mons. Viktora Trstenského.
  • Vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní a priebehu slávnosti 110. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského. Fotogalériu si môžete pozrieť na stránke mesta Stará Ľubovňa kliknutím na tento odkaz.

Rozhlasová púť Rádia Lumen do Krakova - sobota 5.5.2018

Z našej farnosti pôjde do Krakova autobus, záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii (predpokladaná cena za autobus 12,- €).

2% z odvedených daní

Aj v tomto roku je tu možnosť darovať 2 % z odvedených daní: Diecézny katechetický úrad, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS. Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch a nájdete ich aj na www.kapitula.sk.

Plán prác na kostole sv. Mikuláša

Do Veľkej noci sme mali v úmysle vo Farskom kostole vykonať práce súvisiace s novou elektroinštaláciou, avšak tieto práce sú zatiaľ po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom oddialené. Do konca mája by mal byť ukončený architektonicko-historický výskum kostola, v marci by sa mal otvoriť vstup do krýpt pod kostolom a potom bude vydané rozhodnutie KPÚ o postupe ďalších prác ohľadom krýpt. Tiež by prebehol reštaurátorský výskum krstiteľnice a bude potrebný statický posudok kostola. Keďže fasáda veže kostola je v havarijnom stave a je potrebná obnova (možno aj výmena) strešnej krytiny, zvodov a žľabov, tak počas tohto roku (keďže vo vnútri kostola sa nebude robiť) by sme sa pokúsili vykonať aspoň tieto práce.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici 2018

Rozpis si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.