Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Kniha Blažený človek

Ponúkame knihu zamyslení nad žalmami s názvom Blažený človek, ktorej autorom je náš pán kaplán Jozef. Možnosť zakúpiť si v sakristiách kostolov (cena 5,-€). Kniha je opäť dostupná.

Obnova fresky

V nasledujúcom týždni (od stredy 4. júla) začne druhá časť reštaurovania stredovekej nástennej maľby (fresky) na severnej stene presbytéria. Odkryté, konzervované a vytmelené fragmenty kultúrnych vrstiev z obdobia stredoveku a raného baroka a nadstavby z neskorobarokovej etapy sú pripravené pre výtvarné optické scelenie s originálnymi vrstvami retušou. Menšie úbytky originálov, v ktorých sa dá jednoznačne zrekonštruovať farebný povrch budú retušované splývavou retušou akvarelovými farbami. Väčšie úbytky budú zakomponované neutrálnou farebnosťou. Koncom minulého roka sme požiadali cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom dotáciu na daný účel, rozpočet je 21 190,-€, dotácia nám bola schválená vo výške 19 000,-€, zmluva je podpísaná, prevedenie schválených financií na účet farnosti sa uskutoční v nasledujúcich týždňoch a naša spoluúčasť je 5 % z celkového rozpočtu.

Vetranie kostolov v letnom období - prosba

Veľmi vás prosíme a žiadame, aby ste v letnom období, kvôli vetraniu kostola, počas dňa aj počas svätých omší nechávali otvorené hlavné vchodové dvere Farského kostola, ak by boli zatvorené, prosíme, aby ste ich podložili a nechali otvorené. Tiež prosíme v Kostole sv. Petra a Pavla, aby počas svätých omší boli otvorené jedny bočné dvere.

Plán prác na kostole sv. Mikuláša

V nasledujúcich týždňoch by sa mal postupne otvoriť vstup do krýpt pod kostolom a potom bude vydané rozhodnutie KPÚ o postupe ďalších prác ohľadom krýpt. Uskutočnil sa reštaurátorský výskum krstiteľnice a bolo vydané ďalšie rozhodnutie KPÚ. V novembri 2017 sme požiadali dotáciu na ukončenie reštaurovania nástennej maľby cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, projekt bol schválený, podpísanie zmluvy a prevedenie schválených financií vo výške 19 000,-€ na účet farnosti sa uskutoční v nasledujúcich týždňoch. Fasáda kostola a veže kostola je v havarijnom stave a je aj potrebná výmena strešnej krytiny, zvodov a žľabov, rozhodnutie KPÚ na výmenu krytiny máme vybavené (tiež aj cenové ponuky) a ohľadom fasády je potrebné ešte rozhodnutie KPÚ na základe uskutočneného architektonicko-historického výskumu kostola. Práce ohľadom fasády a výmeny krytiny je potrebné riešiť v časovej nadväznosti a na základe potrebných rozhodnutí, preto sa aj niektoré práce odďaľujú.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici 2018

Rozpis pre prvý polrok si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.
Rozpis pre druhý polrok si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.