Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Facebook: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa

Projekty a dotácie

Oznamy

Živé prenosy svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša podľa času slávenia

Živé prenosy svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša podľa času slávenia: https://www.youtube.com/@rimskokatolickacirkevfarno9907/streams.

Prosíme o trpezlivosť ohľadom prenosu z Farského kostola, hľadá sa spôsob odstránenia problému pri prenose zvuku, zatiaľ odporúčame počas misií sledovať online prenos z Kostola sv. Petra a Pavla. Ďakujeme za pochopenie.

Živé prenosy svätých omší z kostola sv. Petra a Pavla podľa času slávenia

Živé prenosy svätých omší z kostola sv. Petra a Pavla podľa času slávenia: https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE.

Nedeľa Katolíckej univerzity 29.1.2023

Posledná januárová nedeľa, tohto roku 29. januára 2023, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov.

List rektora Katolíckej univerzity (.pdf).

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí - utorok 31.1.2023

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: utorok o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Pomoc pri prataní vianočnej výzdoby - streda 1.2.2023

Odloženie vianočnej výzdoby: streda dopoludnia o 9.00 vo Farskom kostole, prosíme ochotných farníkov o pomoc.

Posvätenie hromničných sviec - štvrtok 2.2.2023

Na sviatok Obetovania Pána (Hromnice), bude pri svätých omšiach požehnanie sviec. Tento deň je aj dňom zasväteného života.

Svätoblažejské požehnanie - piatok 3.2.2018

Svätoblažejské požehnanie sa bude udeľovať v piatok po sv. omši. Svätoblažejské požehnanie kňaz udeľuje prekríženými sviecami, pričom sa modlí, aby nás Pán chránil od každého zla, aby nás sprevádzal svojím požehnaním a posilňoval zdravie tela i duše. Požehnanie nás má ochrániť pred chorobami hrdla. Nezaručená povesť rozpráva, že jedna vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. Po jeho smrti sa tiež diali zázraky uzdravenia. Vyvinula s tradícia, že na sviatok sv. Blažeja (3. februára) sa udeľuje požehnanie sv. Blažeja – požehnanie hrdla. Sv. Blažej patril medzi štrnástich pomocníkov v núdzi.

Spovedanie pred prvým piatkom 3.2.2023

Spovedať budeme nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok 30 min. pred rannou svätou omšou; pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00
- Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30; streda a štvrtok od 15.00
- Podsadek: utorok 15.30 - 16.45
- Návšteva chorých: piatok od 8.00 - pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe (ak by niekto nemohol alebo si neprial, nech nám to zahlási). Chorí, ku ktorým chodieva pán kaplán František – v stredu od 8.00 na ulici 17. novembra, 1. mája, Nám. gen. Štefánika a Nám. sv. Mikuláša a ostatní v piatok.
- Domov pre seniorov: pondelok od 8.30
- Kancelária - piatok nestránkový deň

Zbierka pre opravy kostolov - nedeľa 5.2.2023

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

Zloženie sľubu členov 4. ruže - nedeľa 5.2.2023

Na budúcu nedeľu na záver svätej omše so začiatkom o 10.30 bude zloženie sľubu členov 4. ruže bratstva posvätného ruženca.

Spomienka sv. Bakhity - streda 8.2.2023

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.

Karneval svätých pre deti - sobota 11.2.2023

Animátori z eRka, ZMM a ďalší pripravujú Karneval svätých pre všetky deti farnosti. Karneval sa uskutoční v sobotu 11. februára o 12.30 v budove Cirkevnej školy, deti nech prídu oblečené v kostýme svätca, vstupné je dobrovoľné.

Diecézny výstup mladých - sobota 11.2.2023

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11.2.2023. Viac informácii sa dozviete na www.komisia.sk.

Pobožnosť intronizácie Svätého písma

Pobožnosť intronizácie Svätého písma (.pdf) v domácnostiach pri príležitosti blížiacej sa Nedele Božieho slova, ktorá sa bude sláviť v nedeľu 22. januára 2023. Pobožnosť pripravil prof. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

Folklórny program - nedeľa 8.1.2023

Folklórny spevácky súbor z Vyšných Ružbách v nedeľu 8. januára o 15.00 v Kostola sv. Petra a Pavla vystúpil s vianočným programom s tradičnými koledami a goralskými vinšmi.

Fotogaléria z vianočného programu (Google fotky).

Videopozvánka na misie

Zdroj: Ľubovnianska TV

O bližšie informácie k misiám v Starej Ľubovni v dňoch 26.11-4.12.2022 sme poprosili redemptoristu, dôstojného pána Pátra Michala Zamkovského.

Čo sú misie a aký je ich cieľ?
Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým ju poveril J. Kristus. Všetci pokrstení sme teda poslaní do sveta byť misionármi vykúpenia. Cirkev to robí už dvetisíc rokov rôznym spôsobom, ale z času na čas je potrebné organizovať mimoriadne ohlasovanie evanjelia, dobrej zvesti o záchrane. Takýmto mimoriadnym ohlasovaním evanjelia sú aj ľudové misie vo vašom meste. Ti najstarší tu prežili silné misie v roku 1970 s P. Augustínom Krajčíkom, potom ďalšie v rokoch po páde totality. Znovu je tu pozvanie prežiť mimoriadny týždeň misií v kostoloch sv. Mikuláša i sv. Petra a Pavla. Cieľom misií je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misií je vďaka modlitbám mimoriadny a milostivý čas na obrátenie. Jednoducho, chcem vám v Starej Ľubovni povedať: Príďte a uvidíte! Presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Aké témy sa budú počas ľudových misií preberať?
Začíname témou Boh je tu a hľadá každého, nikto mu nie je ľahostajný. Potom prichádzajú témy: hriech, obrátenie a sviatosť zmierenia ako zavŕšenie cesty pokánia. V prvých dňoch sú špeciálne stavovské stretnutia pre ženy, pre mužov, pre mládež a stretnutia s deťmi. Misie poskytujú možnosť dobrej spovede, či duchovného rozhovoru. Špecifický môže byť v stredu "večer milosrdenstva" na námestí s možnosťou poprosiť o modlitbu uzdravenia. Všetky témy budú uvedené na letáku a na stránke farnosti s podrobným programom. Odporúčam účasť na celých misiách.

Pre koho sú misie určené a ako sa na ne pripraviť?
Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska. Tým všetkým môžu misie pomôcť priblížiť sa k Bohu. Všetci potrebujeme v tejto dobe po pandémii povzbudenie k nádeji a to dostávame od Ducha Božieho, ktorého cez misie stále privolávame. Misie sú teda určené pre ľud, pre všetkých- preto ľudové a každý si môže z ich ponuky vybrať, čo potrebuje. Misie si vyžadujú dobrú prípravu zo strany farnosti, modlitbové zázemie a dôslednosť misionárskeho tímu. Máme skúsenosť, že kde sa misie dobre pripravili, je možné vnímať "otvorené dvere" pre ohlasovanie a pre príchod Božieho Ducha. Vo farnosti sú rôzne hnutia, spoločenstvá a všetci sa môžu zapojiť do prípravy. Začíname niesť zodpovednosť za farnosť, za mesto. Nechceme byť ľahostajní k tomu, čo sa okolo nás deje. Ľahostajní k ľuďom okolo nás. V Starej Ľubovni sa rozbehla príprava. Tešíme sa z toho a napĺňa nás to zodpovednosťou a bázňou. Veď ide o Božiu vec. A na koniec moje krédo: Verím, že tak ako predošlé, tak aj tieto ľudové misie zanechajú v tomto meste svoju stopu, lebo s Bohom sa žiadne bitky neprehrávajú.

Za rozhovor ďakuje Ľubomír Ogurčák.

Posledná rozlúčka s pánom kostolníkom Jánom Virostkom - utorok 15.11.2022

V utorok 15. novembra 2022 sme sa na svätej omši v kostole sv. Petra a Pavla a po nej na pohrebných obradoch na starom cintoríne rozlúčili s pánom kostolníkom Jánom Virostkom, ktorý nás opustil vo veku 80 rokov. Svätú omšu celebroval vysokodôstojný pán dekan Pavol Lacko spolu s mnohými koncelebrantami, za hojnej účasti veriacich. Spolu sme sa Pánu Bohu poďakovali za jeden vzácny život, život prežitý v najtesnejšej blízkosti pri Pánu Bohu - v Jeho dome - kostole sv. Mikuláša. V homílii sa smútiacej rodine, ale aj všetkým prítomným prihovoril vysokodôstojný pán dekan Marián Pánik, ktorý sa zamyslel nad zmyslom kríža v živote človeka. Takýto kríž viackrát položil Pán Boh aj na plecia pána kostolníka, ten ho vždy s pokorou a veľkou oddanosťou prijal. A týmto krížom bola aj choroba, pri ktorej ako vďaku za pomoc a uzdravenie prijal službu kostolníka na prosbu vtedajšieho vysokodôstojného pána dekana Ľudovíta Piovarčiho, ktorú verne vykonával tri desaťročia. Aj keď roky plynuli a síl postupne ubúdalo, túžba slú žiť Pánu Bohu a byť v jeho blízkosti nikdy nevychladla, a tak pán kostolník vykonával svoje povolanie do posledného dňa, dokým vládal a zdravie mu to dovolilo. A veru, neboli to roky ľahké, len málokto vie, koľko obety bolo potrebné priniesť, koľko sebazáporov, premáhania sa, koľkých vecí sa bolo potrebné v živote vzdať. Ale ani obľúbený futbal, ani nič iné nebolo v živote pána kostolníka silnejšie, ako láska k Pánu Bohu a k svojim najbližším. A ako spomenul v homílii pán dekan, bola to veľká obeta prichádzať do kostola každý deň ráno aj večer ako prvý a odchádzať ako posledný. A takto, v tichosti prázdneho chrámu, kľačiac pred Pánom Ježišom v svätostánku, sa denne modlieval, najmä za milovanú pani manželku Máriu, a tiež za svoje deti s rodinami, ktoré nesmierne miloval. A práve tento životný odkaz pána kostolníka nech je pre nás inšpiráciou - v pokore niesť svoj kríž a mať na prvom mieste v živote evanjeliový príkaz lásky - milovať nadovšetko Pána Boha a svojich najbližších.

Azda každý z nás, kto prekročí brány kostola sv. Mikuláša, zacíti vo svojom srdci prázdne miesto, pretože pána kostolníka si pamätáme ako človeka, ktorý mal vždy prichystaný úsmev na tvári, žartovnú príhodu, milé slová, pohladenie a pre najmenších aj sladkú maškrtu. Tak toto prázdne miesto vyplňme modlitbou za pána kostolníka. Ako sa nám pán kostolník vždy prihováral za svojho života tu na zemi, tak sa zaiste bude prihovárať za nás aj vo večnosti. Ťažko sa hľadajú také slová, ktorými by sme vyjadrili našu veľkú vďaku, nielen za službu, ktorú pán kostolník vykonával, ale aj za jeho blízkosť a ľudskosť, preto sa v pokore obraciame na Pána Boha, ktorého tak veľmi miloval, aby ho odmenil tým najvzácnejším, čo človek môže získať - spoločenstvom s Ním v Nebeskom kráľovstve. Pán Boh zaplať za všetko, odpočívajte v pokoji pán kostolník!

Fotogaléria prístupná v službe Fotky Google, za fotografie vrúcne ďakujeme p. Ľubomírovi Ogurčákovi.

Upratovanie kostolov

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša (usmernia na začiatku upratovania páni kostolníci): sobota po skončení rannej svätej omše; Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Vysluhovanie sviatosti krstu

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; udeľovanie sviatosti krstu iba tam, kde je krstný prameň – teda vo Farskom kostole sv. Mikuláša (nie v Kostole sv. Petra a Pavla ani v Podsadku): v sobotu o 11.00; v nedeľu alebo počas svätej omše o 10.30 alebo po jej skončení (iba raz za deň). Počas obnovy Farského kostola sa krstilo aj v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku, keďže to bola výnimočná situácia.

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania (dátum budeme vedieť až po schválení Biskupským úradom). Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť prihlášky dnes a počas týždňa v sakristii kostola, v školách na vyučovaní náboženstva a v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín. Na birmovku môžu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú žiť kresťanským spôsobom života v budúcnosti. Môžu sa prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania. (Porozmýšľať nad: birmovné meno – svätec, ktorý bude patrónom birmovanca /www.zivotopisysvatych.sk/; birmovným rodičom môže byť len ten, kto prijal sviatosť birmovania, žije kresťanským životom ako slobodný alebo vo sviatostnom manželstve – nie vo voľnom alebo civilnom zväzku). Vyplnené prihlášky, podpísané rodičmi birmovanca, birmovným rodičom, birmovancom a potvrdené farským úradom v mieste krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať počas úradných hodín na Farskom úrade do 27. novembra. (Ak bol niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si zvolil, dá si prihlášku potvrdiť na farskom úrade, kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča).

Prosba ORPZ v Starej Ľubovni

Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni sa obracia na nás s prosbou o pomoc pri informovaní verejnosti v súvislosti s nepriaznivým stavom cestnej premávky, viac informácií na stránke farnosti.

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť (.pdf).

Slávnosť prvého svätého prijímania

Slávnosť prvého svätého prijímania: 4. júna 2023. V Gréckokatolíckom chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 14. mája a v Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci 21. mája.

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu - ak niektorých poznáte, ktorým by taká duchovná obnova mohla byť užitočná - prosíme vás, aby ste ich osobne povzbudili a povedali im o tejto možnosti. Termíny: 25.11 - 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. - 4.12.2022. Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1.

Kurz Samuel

Je tu možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel - aj o ňom nájdete viac informácií: www.kurzsamuel.sk.

Fotogaléria rekonštrukcie interiéru farského kostola v Starej Ľubovni

Ku 9.10.2022 sme v mínuse 58 063,70 €, po uhradení faktúr v sume 38 598,18 €: vývoz odpadu 116,19 €; nákup vitrín 997,20 €; betón pod stojan na bicykle 124,80 €; doplatenie za čistenie a ladenie organa 8 000,-€; doplatenie za osvetlenie 1 099,64 €; lešenárske práce 1 003,92 €; doplatenie za dlažbu 25 221,43 €; stolárske práce 2 035,-€. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Predpokladaný čas ukončenia obnovy interiéru je koniec novembra tohoto roku, ak nás nezastihne niečo nepredvídateľné. Zatiaľ všetky práce financujeme bez úveru, ktorý sme chceli zobrať vo výške 200 000,-€, ale dúfame, že to vyjde aj bez úveru.

Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť aj prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; ČSOB: SK22 7500 0000 0040 3007 2812. Prosíme v poznámke uviesť Zbierka SL alebo Zbierka Podsadek. Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Parkovanie

Parkovanie v okolí Kostola sv. Petra a Pavla: opakovane žiadame nechávať voľné miesta, ktoré sú rezervované pre Farský úrad a pri parkovaní neblokovať ostatné autá kvôli bezpečnosti. Polícia nás vyzýva aj v tieto dni (ale aj všetky ostatné) pri parkovaní v okolí kostola dodržiavať dopravné predpisy a využiť parkovné miesta pri Športovej hale. Ďakujeme za rešpektovanie výzvy.

Informácie PZ o aktuálne páchanej trestnej činnosti v okrese

SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
1. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe v hotovosti alebo ich previedli na číslo jeho bankového účtu, ktoré Vám nadiktuje.
- Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
- Nikdy neprevádzajte peniaze na iný bankový účet bez preverenia pravdivosti okolností.
2. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
- Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
- Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
3. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách, predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi, neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch.
- Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
4. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
- Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
- Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
5. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie).
- Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti.
VÁŽENÍ SENIORI, AK SA VÁM STANE NIEKTORÁ Z POPÍSANÝCH UDALOSTÍ, BUĎTE VEĽMI OBOZRETNÍ. NEVPÚŠŤAJTE NEZNÁME OSOBY DO SVOJICH PRÍBYTKOV, NEVYBERAJTE PRED NIMI PENIAZE. SNAŽTE SA ZAPAMÄTAŤ SI ČO NAJVIAC INFORMÁCIÍ K POPISU PODOZRIVÝCH OSÔB, K MOTOROVÉMU VOZIDLU, NA KTOROM SA POHYBOVALI, NAJMÄ EVIDENČNÉ ČÍSLO, TYP A FARBU, AKO AJ INÉ INFORMÁCIE, KTORÉ POMÔŽU POLÍCII PRI PÁTRANÍ PO PODVODNÍKOCH A ZLODEJOCH, KTORÍ SA VÁS SNAŽILI OKLAMAŤ ALEBO OKRADNÚŤ.
AKO SPRÁVNE PRIVOLÁTE POMOC POLÍCIE NA TEL. ČÍSLE 158?
1. Predstavte sa celým menom a priezviskom a uveďte Vaše telefónne číslo.
2. Oznámte presné miesto, kde sa nachádzate a popíšte udalosť, ktorá sa Vám stala.
3. Buďte pripravení odpovedať na doplňujúce otázky polície.
4. Riaďte sa pokynmi a odporúčaniami polície.

Oznam PZ v pdf formáte.

Možnosť prijímať do rúk ostane aj do budúcna, píšu veriacim biskupi

Drahí bratia a sestry,

v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana.

Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.

Zdroj: TKKBS

Diecézna škola viery

Milí bratia a sestry!
Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.
Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.
+Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor

Diecézna škola viery: štvrtok 19. mája o 18.30, siedme zároveň záverečné stretnutie tohtoročnej Diecéznej školy viery, ktoré je venované Svätému písmu. Po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška a diskusia. Je to posledný zo štyroch ročníkov, ktoré inicioval ešte blahej pamäti spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka s cieľom pozdvihnúť aj týmto spôsobom náboženský život v diecéze, materiály budú zverejnené na stránke https://kapitula.sk/diecezna-skola-viery/

Kauza blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o "svojej" pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. Prinášame list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia "Za víťazstvo pravdy a objektivity", ktorý je reakciou na spomínané články.

List Za víťazstvo pravdy a objektivity (.pdf)

Dokonalá ľútosť

Každý jeden z nás si je vedomý svojej hriešnosti. No Božie milosrdenstvo nám ponúka možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia.

V tomto čase pandémie nie je možné, aby sme sa takto mohli stretnúť s Božím odpustením. No Cirkev nás učí, že existuje aj iný spôsob, ako získať Božie odpustenie. Voláme ho dokonalá ľútosť. (Katechizmus katolíckej Cirkvi 1452)

Vzbuďme si dokonalú ľútosť pred nasledujúcimi sviatkami. Aby sme to mohli lepšie zrealizovať, ponúkame vám jednu z možností, ako si vzbudiť dokonalú ľútosť.

Dokonalá ľútosť (.pdf)

Diecézna škola viery

V tomto školskom roku 2020/2021 sa uskutoční posledný tretí ročník Diecéznej školy viery, jeho témou je viera.

Materiály k 1. stretnutiu:
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F. Fudaly (docx)
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F.Fudaly (pptx)
- Viera - odpoveď človeka Bohu jk (pptx)

Vo štvrtok 15. októbra sa malo konať druhé stretnutie v rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery na tému tému: „Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Samozrejme, v dôsledku mimoriadnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto vám ponúkame prednášku s prezentáciou od autora prednášky (ThLic. František Fudaly, PhD.) v elektronickej forme:
- Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme - F. Fudaly (docx)
- Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme - F. Fudaly (pptx)

Vo štvrtok 19. novembra by sa malo konať tretie stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: "Verím v Ježiša Krista". Kvôli aktuálnym opatreniam sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v Ježiša Krista - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v Ježiša Krista -  Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Vo štvrtok 21.1.2021 by sa malo konať štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: "Verím v Ježiša Krista - druhá časť". Kvôli aktuálnym opatreniam sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v Ježiša Krista - druhá časť - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v Ježiša Krista - druhá časť -  Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Vo štvrtok 18.2.2021 by sa malo konať piate stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Duchu Svätom. Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v Ducha Svätého - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v Ducha Svätého - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Vo štvrtok 18.3.2021 by sa malo konať šieste stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: Verím v svätú Katolícku cirkev. Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v svätú Katolícku cirkev - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v svätú Katolícku cirkev - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Vo štvrtok 20.5.2021 sa malo konať posledné, siedme stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný. Súčasne sa autor (ThLic. František Fudaly, PhD.) ospravedlňuje za meškanie.
- Verím vo vzkriesenie tela a v život večný (.pdf)
- Verím vo vzkriesenie tela a v život večný (.pptx)

Fotogaléria rekonštrukcie exteriéru farského kostola v Starej Ľubovni

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie

Milí bratia a sestry, aj posledné stretnutie našej Diecéznej školy viery v tomto školskom roku je sprístupnené formou videodokumentu. Prednáša autor, ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE

Prezentáciu k prednáške nájdete na http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=242

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

 Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.