Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Pobožnosti Krížovej cesty

Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni:
- nedeľa 18.2.2018 o 15:00 vo Farskom kostole
- štvrtok 22.2.2018 o 16:15 v Kostole sv. Petra a Pavla
- piatok 23.2.2018 o 16:15 v Kostole sv. Petra a Pavla; o 17:45 vo Farskom kostole
- nedeľa 25.2.2018 o 15:00 v Kostole sv. Petra a Pavla

Deň modlitby a pôstu za pokoj - piatok 23.2.2018

Deň modlitby a pôstu za pokoj: Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Keďže je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby, diecézny biskup prosí všetkých kňazov, aby spolu so svojimi veriacimi pamätali na tento úmysel pri svätých omšiach, krížových cestách, či iných pobožnostiach.

Jarné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní je: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Formulár svätej omše v stredu: Za odpustenie hriechov.

Prihlášky do kňazského seminára

Prihlášky do kňazského seminára: Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 28.2. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára: ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov.

Pôstna krabička pre Afriku

Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 250 000,-€, vďaka ktorým môžeme postaviť novú budovu škôlky a odborné učebne, kde ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček - hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom. Pôstne krabičky sú k dispozícii na stolíkoch v kostoloch a môžete si ich zobrať domov. Viac informácií nájdete na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk).

Plán prác na kostole sv. Mikuláša

Do Veľkej noci sme mali v úmysle vo Farskom kostole vykonať práce súvisiace s novou elektroinštaláciou, avšak tieto práce sú zatiaľ po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom oddialené. Do konca mája by mal byť ukončený architektonicko-historický výskum kostola, v marci by sa mal otvoriť vstup do krýpt pod kostolom a potom bude vydané rozhodnutie KPÚ o postupe ďalších prác ohľadom krýpt. Tiež by prebehol reštaurátorský výskum krstiteľnice a bude potrebný statický posudok kostola. Keďže fasáda veže kostola je v havarijnom stave a je potrebná obnova (možno aj výmena) strešnej krytiny, zvodov a žľabov, tak počas tohto roku (keďže vo vnútri kostola sa nebude robiť) by sme sa pokúsili vykonať aspoň tieto práce.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici 2018

Rozpis si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.