Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Nedeľa Božieho milosrdenstva - 23.4.2017

Na budúcu nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva vo Farskom kostole bude po skončení druhej svätej omše vystavená k poklone Sviatosť Oltárna a popoludní o 15.00 bude pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva.

Otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade - nedeľa 30.4.2017

Púť Rádia Lumen do Krakova - sobota 6.5.2017

V sobotu 6. mája sa uskutoční 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Motto púte: "Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo – pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet". Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii (predpokladaná cena za autobus 12,- €).

Stretnutie v Prešove - utorok 18.5.2017

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční v utorok 18. apríla v Katolíckom kruhu (Prešov, Jarková 77) o 17.00. Téma: Manželstvo je mŕtve, je aj Boh mŕtvy? (Posolstvo Veľkej Noci z pohľadu človeka zraneného rozpadom manželstva) Stretnutie povedie kňaz Peter Gazda – kaplán farnosti Prešov – Solivar.

Zmena termínu Biblickej nedele

Od roku 2003 sa Tretia veľkonočná nedeľa slávila ako Biblická nedeľa. Na návrh Katolíckeho biblického diela na Slovensku biskupi na 86. plenárnom zasadaní KBS schválili zmenu času tohto slávenia. Od tohto roku 2017 sa ako Biblická nedeľa bude sláviť Druhá adventná. Viac informácii nájdete na webovej stránke Katolíckeho biblického diela http://www.kbd.sk.

Začiatok reštaurovania nástennej maľby

V nasledujúcom týždni (pravdepodobne od utorka) začne prvá časť reštaurovania stredovekej nástennej maľby (fresky) na severnej stene presbytéria vo farskom kostole sv. Mikuláša – odkryvom historických vrstiev. Bližšie informácie poskytneme priebežne.

Jubilejný rok sv. Martina

Jubilejný rok sv. Martina 11. november 2016 - 11. november 2017: „V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva.“ (Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)

ROK SV. MARTINA v našej diecéze – možnosť získať plnomocné odpustky:
- za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) raz za deň. Možno ich získať aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci,
- navštívením: katedrály sv. Martina alebo iného kostola sv. Martina alebo akýkoľvek diecézneho kostola formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku,
- alebo na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery, Zdravas a vzývaním sv. Martina. Starí a chorí môžu získať úplné odpustky: ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu, vzbudia si úmysel a tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery, Zdravas a vzývajú sv. Martina, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, pričom obetujú bolesti alebo ťažkosti vlastného života.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.