Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej - utorok 25.6.2019

V utorok 25. júna bude v našej farnosti poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo Farskom kostole. Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení rannej svätej omše do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť.

Stretnutie františkánskeho spoločenstva - utorok 25.6.2019

Stretnutie františkánskeho spoločenstva: utorok 25. júna, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 16.00.

Spovedanie pred koncom školského roka a odpustovou slávnosťou- streda, štvrtok a piatok

Sviatosť zmierenia pred koncom školského roka a pred odpustovou slávnosťou sv. Petra a Pavla: v stredu a vo štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00 a v piatok vo Farskom kostole o 17.45.

Odpust v Podolínci - štvrtok 27.6.2019

Te Deum na konci školského roka - štvrtok a piatok

Svätá omša spojená s poďakovaním našich žiakov a študentov za dobrodenia preukázané v školskom roku 2018/2019 - Te Deum – bude: vo štvrtok 27. júna o 9.30 v Kostole sv. Petra a Pavla pre študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša; v piatok 28. júna o 9.30 v Kostole sv. Petra a Pavla pre žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda; pre žiakov v Podsadku v piatok 28. júna o 8.00; pre všetkých ostatných v piatok 28. júna o 18.30 vo Farskom kostole.

Odprosujúca pobožnosť - piatok 28.6.2019

V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla - sobota 30.6.2019

V sobotu, na slávnosť sv. Petra a Pavla, bude v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30 slávnostná odpustová svätá omša, hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude novokňaz Martin Tešla. Sv. omše budú vysluhované nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: 7.30, 10.30, 18.30
- Kostol sv. Petra a Pavla: 6.30, 8.30, 10.30, 15.00 sobášna
- Podsadek: 9.00, 11.00

Odpust v Levoči - program - 30.6.-7.7.2019

Autobus na Levočský odpust zo Starej Ľubovne pôjde v nedeľu 7. júla o 4.00 od budovy Slovenskej sporiteľne. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii.

Pešia pút Kruciáty - program - 5.7.-7.7.2019

Pút seniorov na Mariánsku horu v Levoči - štvrtok 11.7.2019

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Úspešní absolventi nášho gymnázia si vo výstavnej sieni Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Výnimočnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval pán dekan Pavol Lacko. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Inšpiratívny projekt vyvrcholil študentskou výmenou v Taliansku

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni v uplynulých dvoch rokoch participovalo v medzinárodnom projekte v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl mali študenti a pedagógovia možnosť spolupracovať so školami v Taliansku, Portugalsku, Francúzsku, Rumunsku a Poľsku na téme Stop bullying: Take a stand and lend a hand. Po minuloročnom stretnutí v Starej Ľubovni a týždňovom pobyte v Portugalsku, umožnila realizácia projektu vyslať mladých ľudí do francúzskeho Bordeaux a na záver do talianskeho mesta Altopascio. Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Vedomostná príprava na prijatie sviatosti birmovania

Vedomostnú prípravu si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v apríli 2019 až auguste 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.