Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Kniha Blažený človek

Ponúkame knihu zamyslení nad žalmami s názvom Blažený človek, ktorej autorom je náš pán kaplán Jozef. Možnosť zakúpiť si v sakristiách kostolov (cena 5,-€). Kniha je opäť dostupná.

Poďakovanie za 25 rokov kňazstva - nedeľa 24.6.2018

V nedeľu 24. júna svätú omšu vo Farskom kostole o 18.30 bude celebrovať náš rodák vdp. Ján Hudák, farár v Spišskom Podhradí. Pri tejto svätej omši poďakuje Pánu Bohu za 25 rokov kňazstva.

Odpustová slávnosť - Podolínec - streda 27.6.2018

Púť miništrantov Spišskej diecézy - Smižany - 30.6.2018

Koncert historickej hudby - nedeľa 8.7.2018

Tábor pre mládež v Ústi nad Oravou - 9.7.-14.7.2018

V dňoch od 9. 7. – 14. 7. 2018 sa v Oravskom centre mládeže v Ústi na Orave bude konať tábor „ORIGINÁL“. Je určený pre mladých od 13-17 rokov a je zameraný na spoznávanie vlastnej identity a povolania k láske vo svetle teológie tela sv. Jána Pavla II.. Bližšie informácie je možné nájsť kliknutím na stránku tábora: http://aapo.sk/programy/original/

Pútnický zájazd - Licheň - 12.7.-15.7.2018

SANKTUÁRIUM MATKY BOŽEJ LICHEŇSKEJ (termín púte: 12. - 15. júla 2018 (štvrtok až nedeľa). Ešte sú voľné miesta. Informácie a program si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Pútnický zájazd - Lurdy - 14.7.-23.7.2018

Informácie a program si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Plán prác na kostole sv. Mikuláša

Do Veľkej noci sme mali v úmysle vo Farskom kostole vykonať práce súvisiace s novou elektroinštaláciou, avšak tieto práce sú zatiaľ po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom oddialené. Do konca mája by mal byť ukončený architektonicko-historický výskum kostola, v marci by sa mal otvoriť vstup do krýpt pod kostolom a potom bude vydané rozhodnutie KPÚ o postupe ďalších prác ohľadom krýpt. Tiež by prebehol reštaurátorský výskum krstiteľnice a bude potrebný statický posudok kostola. Keďže fasáda veže kostola je v havarijnom stave a je potrebná obnova (možno aj výmena) strešnej krytiny, zvodov a žľabov, tak počas tohto roku (keďže vo vnútri kostola sa nebude robiť) by sme sa pokúsili vykonať aspoň tieto práce.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici 2018

Rozpis pre prvý polrok si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.
Rozpis pre druhý polrok si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.