Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmeny od 17.9.2020

Súbor opatrení, ktoré sú záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Podľa "Covid semaforu" počas 2. vlny pandémie náš okres Stará Ľubovňa je v červenej = rizikovej zóne:

- Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby, majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, bez spevov, používania spoločných spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku (kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst - a následne si dezinfikuje ruky), odstupy aj v presbytériu medzi osobami minimálne 2 metre. Zbory nespievajú.

- Je potrebné obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením) a osoby s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné, zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Veriaci, ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a samozrejme tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet.

- Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania): pondelok – piatok: 9.00 – 11.00, 13.30 – 15.00. Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk Ďakujeme za pochopenie.

- Predmanželská príprava a Predkrstná príprava už budú v budove Farského úradu v stanovených časoch.

- DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY BOL ZRUŠENÝ K 17.6.2020 - účasť na bohoslužbách v tieto dni je od 17.6.2020 znova povinná (od 17.9.2030 neplatí pre seniorov a veriacich z rizikových skupín).

Možnosti sledovania sv. omší oline sú uvedené na stránke KBS.

- Od pondelka 15. júna budú slúžené sväté omše aj v Kaplnke sv. Joachima a Anny v Domove pre seniorov, ale výhradne pre obyvateľov a zamestnancov Domova, nie ostatných farníkov.

- ZDRAVOTNÉ RIZIKO - Prosíme, aby sa na bohoslužbách nezúčastňovali a do kostola nevstupovali tí veriaci, ktorí majú príznaky akéhokoľvek ochorenia, zvlášť respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť), prípadne akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19, alebo majú nariadené karanténne opatrenia - úmyslom tejto prosby nie je diskriminovať, ale chrániť zdravie ostatných.

Povýšenie Sv. Kríža na Kalvárii - nedeľa 13.9.2020

V nedeľu 13. septembra 2020 sa o 10.30 na Kalvárii konala odpustová svätá omša, ktorú celebroval náš rodák, veľadôstojný duchovný otec Filip Orlovský. V homílii sme sa spoločne zamysleli nad symbolom kresťanstva - Svätým Krížom, ktorý máme mať v úcte a nehanbiť sa zaň. Zároveň máme byť vďační, že môžeme slobodne vyznávať a praktizovať svoju vieru. Fotogalériu je možné zobraziť kliknutím na tento odkaz.

Diecézna škola viery - štvrtok 17.9.2020

V tomto školskom roku 2020/2021 sa uskutoční posledný tretí ročník Diecéznej školy viery, jeho témou je viera.

Materiály k 1. stretnutiu:
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F. Fudaly (docx)
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F.Fudaly (pptx)
- Viera - odpoveď človeka Bohu jk (pptx)

Hygienické opatrenia

Naďalej zostávajú v platnosti hygienické opatrenia, žiadame o ich dodržiavanie: vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (aj kňazi, miništranti a lektori); povinná dezinfekcia rúk; nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence; znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy; dezinfekciu použije kňaz a mimoriadni rozdávatelia pred rozdávaním svätého prijímania, a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim; zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Jesenné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Zmeny vo farnosti

Náš bohoslovec Gregor Baláž nastúpil vo štvrtok 10. septembra do seminára a do I. ročníka teologického štúdia. Došlo aj k zmenám v komunite rehoľných sestier (rehoľná spoločnosť Congregatio Jesu - CJ), predstavenou je naďalej sr. Beáta, v komunite je naďalej sr. Vita a v komunite je nová rehoľná sestra sr. Villana. Sprevádzajme ich všetkých svojimi modlitbami, obetami a pomocou v napĺňaní ich poslania.

Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

Pomoc pri pátraní po nezvestnom

Rodina pána Tkáča z Gánoviec sa na nás obrátila s prosbou o pomoc pri hľadaní nezvestného manžela, otca, priateľa a kostolníka pána Františka Tkáča, ktorý sa zúčastnil na svätej omši v nedeľu 30.8.2020 na Kláštorisku v Slovenskom raji, kde ho o 12:45 naposledy videli príbuzní a odvtedy ho niet. Pátranie bolo doposiaľ neúspešné. V Slovenskom raji nebol nájdený. Od nedele prešlo veľa času. Možno že sa niekde túla a hľadá pomoc. Teraz sa jeho vzhľad určite zmenil. Môže vyzerať ako nejaký bezdomovec, zabalený do deky, ktorú mal pri sebe, zarastený, špinavý. Môže sa čudne správať, byť zmätený. V prílohe nájdete aktuálnu fotografiu tak, ako ho naposledy videli.

Pán František mal na sebe okrem oblečenia, ktoré je fotografii, hnedý ruksak a so sebou 2 trekové palice, čierne mokasíny, modré ponožky, na krku zlatú retiazku s dvoma krížikmi, poznávacími znakmi sú aj dve jazvy po operácii na bruchu a na boku. Má 73 rokov, 170 cm.

Akékoľvek informácie v súvislosti s nezvestným pánom Františkom môžete volať na telefónne čísla: 0918 693 125 alebo 0908 991 249 alebo 158.

Nezvestného pána Františka a jeho rodinu môžeme zahrnúť aj do našich modlitieb. Veľká vďaka za vašu pomoc a ústretovosť!

Fotogaléria rekonštrukcie farského kostola v Starej Ľubovni

V marci sme začali s rekonštrukciou exteriéru kostola, ktorá je v záverečnej fáze. Doteraz je zrealizovaná väčšina prác, vo výrobe sú ešte vonkajšie dvere; prebiehajú finálne práce na obnove fasády; vo výrobe sú kovové okenice na vežu a vstupné dvere do krypty; prebieha úprava okolia kostola (po uhradení väčšiny prác sme v mínuse 91 583,19 a na úhradu niektorých už vykonaných prác (klampiarske, fasádne, prenájom lešenia,...) a tiež celkové dokončenie je ešte potrebných cca 60 000,-€).

Vo štvrtok bola ukončená IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom sme dostali dotáciu 20 000,-€ a naša spoluúčasť je 1 541,-€.

Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť aj prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Povinná účasť na bohoslužbách od 17.6.2020

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach k 17.6.2020. Čiže od 17.6.2020 je účasť na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky opäť povinná. Výnimky z povinnej účasti platia naďalej pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Viac informácii na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Pokyny k priebehu bohoslužieb:

  • Rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza.
  • Vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
  • Povinná dezinfekcia rúk.
  • Minimálne rozostupy sú odporúčané.
  • Kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).
  • Nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.
  • V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.
  • Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy.
  • Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.
  • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie

Milí bratia a sestry, aj posledné stretnutie našej Diecéznej školy viery v tomto školskom roku je sprístupnené formou videodokumentu. Prednáša autor, ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE

Prezentáciu k prednáške nájdete na http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=242

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

 Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Omšové milodary pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách. Viac informácii je možné získať na stránke Pápežských misijných diel.

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

List biskupa k Diecéznej škole viery

Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých. Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie. Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.