Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti: v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00; vo Farskom kostole o 18.30, v sobotu o 6.30, hneď potom nasleduje svätá omša a v nedele poprosíme pomodliť sa po modlitbe posvätného ruženca.

Cirkevná Základná umelecká škola

V školskom roku 2018/2019 bude otvorená Cirkevná ZUŠ v Starej Ľubovni, zriaďovateľom je Biskupstvo Spišské Podhradie, je to vysunuté pracovisko ZUŠ sv. Jána Nepomuckého v Klčove. Vyučovať sa bude: klavír, organ, akordeón, spev – klasický aj ľudový, zobcová flauta, gitara. Vyučovanie bude prebiehať v budove ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Deti sa môžu zapájať do reprezentácie školy (súťaže), prezentácie školy (rôzne vystúpenia). Školné na jeden mesiac je 4,-€. Zápis detí bude vo štvrtky 17., 24. a 31. mája od 14.00 do 17.00; v pondelky 21. a 28. mája od 9.00 do 12.00 a v piatok 25. mája od 14.00 do 17.00. Jedným z učiteľov bude aj naša pani organistka Monika Fedáková.

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí

Blíži sa slávnosť I. SV. PRIJÍMANIA Vášho dieťaťa, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. júna 2018 v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.00.

V mesiaci máj sa uskutočnia štyri nácviky detí na slávnostnú svätú omšu vždy o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla: utorok 15. mája, utorok 22.5., pondelok 28.5., utorok 29.5. Účasť Vášho dieťaťa je nevyhnutná. Zároveň je potrebná aj účasť na nedeľnej svätej omši a svätej omši za účasti detí každý štvrtok, po ktorej budú mať deti nácvik spevu na slávnosť I. sv. prijímania.

Udeľovanie sviatosti zmierenia: vo Farskom kostole sv. Mikuláša v sobotu 2. júna. Pred samotnou svätou spoveďou budú mať všetky deti spoločnú krátku kajúcu pobožnosť, ktorá sa začne o 9:00.

Požičiavania jednotných bielych šiat v budove Základnej školy sv. Cyrila a Metoda na Štúrovej ulici 3 v čase od 14.30 do 17.00: v stredu 23. mája - ZŠ Komenského; štvrtok 24. mája - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ Za vodou); v piatok 25. mája - ZŠ Levočská. Náklady spojené s požičaním jednotných šiat predstavujú 10,-€, ktoré je potrebné uhradiť katechétke Vášho dieťaťa.

Ďalšie informácie:

  • budú oznamované pri nedeľných svätých omšiach alebo vo štvrtok pri svätej omši za účasti detí.
  • pri slávnostnej svätej omši I. sv. prijímania si deti budú obnovovať krstné sľuby, preto budú potrebovať sviecu (najlepšie krstnú, ale stačí aj iná biela, dlhá aj s ochranným krúžkom proti stečeniu vosku).
  • celý týždeň po slávnosti I. sv. prijímania môžu deti nosiť na sväté omše biele rúcha, je však potrebné dávať pozor, aby sa nepoškodili.
  • ďakovná púť do Levoče sa uskutoční pravdepodobne v sobotu 23. júna 2018.

3. Celoslovenská púť zdravotníckych pracovníkov - Šaštín - 9.6.-10.6.2018

Program púte si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Púť miništrantov Spišskej diecézy - Smižany - 30.6.2018

Pútnický zájazd - Licheň - 12.7.-15.7.2018

SANKTUÁRIUM MATKY BOŽEJ LICHEŇSKEJ (termín púte: 12. - 15. júla 2018 (štvrtok až nedeľa). Ešte sú voľné miesta. Informácie a program si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

110. výročie narodenia Mons. Viktora Trstenského

  • Kniha o Mons. Viktorovi Trstenskom „Vždy som túžil po svätosti“ (autor Ľubomír Ogurčák) – možnosť zakúpiť si v sakristiách, cena 5,-€ (výťažok z predaja kníh bude použitý z vôle autora na reštaurovanie krstiteľnice, ktorej reštaurovanie bude stáť cca 9 000,-€).
  • Tí, ktorí by mali záujem o film na DVD o Mons. Viktorovi Trstenskom „Sila viery a sila pravdy“ (autor Štefan Dlugolinský), nech sa zapíšu v sakristiách našich kostolov (predpokladaná cena 10,-€).
  • V Galérii Provinčný dom prebieha až do konca apríla výstava fotografií, osobných vecí a dokumentov o živote Mons. Viktora Trstenského.
  • Vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní a priebehu slávnosti 110. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského. Fotogalériu si môžete pozrieť na stránke mesta Stará Ľubovňa kliknutím na tento odkaz.

Plán prác na kostole sv. Mikuláša

Do Veľkej noci sme mali v úmysle vo Farskom kostole vykonať práce súvisiace s novou elektroinštaláciou, avšak tieto práce sú zatiaľ po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom oddialené. Do konca mája by mal byť ukončený architektonicko-historický výskum kostola, v marci by sa mal otvoriť vstup do krýpt pod kostolom a potom bude vydané rozhodnutie KPÚ o postupe ďalších prác ohľadom krýpt. Tiež by prebehol reštaurátorský výskum krstiteľnice a bude potrebný statický posudok kostola. Keďže fasáda veže kostola je v havarijnom stave a je potrebná obnova (možno aj výmena) strešnej krytiny, zvodov a žľabov, tak počas tohto roku (keďže vo vnútri kostola sa nebude robiť) by sme sa pokúsili vykonať aspoň tieto práce.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici 2018

Rozpis si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.