Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Spovedanie pred prvým piatkom 2.6.2017

Spovedať budeme nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok 30 min. pred rannou svätou omšou; pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00
- Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30; streda a štvrtok od 15.00
- Podsadek: utorok 16.30 - 17.45
- Návšteva chorých: piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkvý deň)

Kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Náplňou týchto dní sú modlitby za jednotu kresťanov a za kňazské a rehoľné povolania. My budeme na tieto úmysly prosiť v stredu pri večernej svätej omši.

Novéna k Duchu Svätému

Novéna k Duchu Svätému: V piatok začal Deviatnik k Duchu Svätému pred Turícami. Pobožnosť Deviatnika bude spojená s májovou pobožnosťou, pobožnosť budeme začínať v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00; vo Farskom kostole o 18.30, v sobotu o 6.30, hneď potom bude svätá omša (v piatok pri adorácii).

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti: v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00; vo Farskom kostole o 18.30, v sobotu o 6.30, hneď potom nasleduje svätá omša a v nedele poprosíme pomodliť sa po modlitbe posvätného ruženca.

Vigília Zoslania Ducha Svätého - sobota 3.6.2017

V sobotu vo Farskom kostole o 18.30 budeme sláviť VIGÍLIU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO. Turíčna vigília má ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Pannou Máriou, Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Prosíme o zapojenie sa do tejto vigílie najmä spoločenstvá našej farnosti a mladých, kvôli zapojeniu sa môžete kontaktovať kňazov farnosti.

24 hodinová modlitba za naše mesto - 9.6.-10.6.2017

Spoločenstvo ON a spoločenstvo Dobrého Pastiera pozýva všetkých ľudí na 24 - hodinovú modlitbu za naše mesto, ktorá sa uskutoční 9. až 10. júna. Program začne v piatok večer gréckokatolíckou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci, následne sa presunieme do Domu kultúry, kde budú prebiehať modlitby za naše mesto a program zakončíme v sobotu svätou omšou vo Farskom kostole sv. Mikuláša. Podrobnejšie informácie a program budú zverejnené na budúcu nedeľu.

Koncert Ján Pavol II. v Poprade - streda 28.6.2017

28. júna 2017 o 18.00 sa na Zimnom štadióne v Poprade uskutoční koncert Ján Pavol II. – Spomienka na 1. slovanského pápeža. Záštitu nad projektom prevzal: Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Viac informácii nájdete na stránke spišskej diecézy www.kapitula.sk.

Jubilejný rok sv. Martina

Jubilejný rok sv. Martina 11. november 2016 - 11. november 2017: „V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva.“ (Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)

ROK SV. MARTINA v našej diecéze – možnosť získať plnomocné odpustky:
- za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) raz za deň. Možno ich získať aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci,
- navštívením: katedrály sv. Martina alebo iného kostola sv. Martina alebo akýkoľvek diecézneho kostola formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku,
- alebo na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery, Zdravas a vzývaním sv. Martina. Starí a chorí môžu získať úplné odpustky: ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu, vzbudia si úmysel a tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery, Zdravas a vzývajú sv. Martina, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, pričom obetujú bolesti alebo ťažkosti vlastného života.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.