Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmeny od 16.11.2020

- Platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.

- Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb:

- Obnovená možnosť tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou - šachovnicové sedenie (okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti; vyznačené miesto - žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša).

- Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola - vo Farskom kostole je to 170 miest na sedenie, v Kostole sv. Petra a Pavla 210, v Podsadku 50 (službukonajúci lektor je zodpovedný za spočítanie ľudí pri vstupe – otvorený bude iba hlavný vhcod, po skončení svätej omše aj bočné vchody). Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

- Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška (všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby – koncelebranti, miništranti, lektori a pod.), dezinfekcia pri vstupe, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

- Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

- V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky. Sväté omše o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla (okrem štvrtka) a v nedeľu o 8.30 sú určené pre seniorov nad 65 rokov. Ostatní využime sväté omše v pracovné dni vo Farskom kostole o 6.00 a 18.30.

- Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu, zbory nespievajú, ranné sväté omše okrem nedele budú iba recitované, bez organa, odstupy aj v presbytériu medzi osobami (miništrantmi). Kostol pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred začiatkom svätej omše. Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť 1 hodinu pred svätou omšou a 5 minút pred začiatkom svätej omše bude posvätné ticho.

- Tí veriaci, ktorí sa v nedeľu nebudú môcť zúčastniť, kvôli súčasným okolnostiam, na svätej omši, budú mať možnosť prijať Eucharistiu v nedeľu o 15.00 vo Farskom kostole (šachovnicové sedenie a ostatné opatrenia,...)

- Sviatosť zmierenia (viacerí kňazi) v pondelok až v sobotu 30 min. pred začiatkom svätej omše - za týchto podmienok: spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo nariadené karanténne opatrenia); pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); zachová rozostupy pri čakaní; pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale bokom zachovajúc odstup aspoň 0,5 metra; pri sv. spovedi stručne; buďme trpezliví a zachovajme poriadok a pokoj.

- Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pre tých, ktorí nebudú priamo na svätej omši, tak môžu sledovať online. Prosíme ostatných farníkov, aby vo štvrtok a piatok nechali priestor pre deti a mládež a zúčastnili sa na iných svätých omšiach.

- Krstná náuka, ktorá býva v sobotu o 8.00 v budove Farského úradu, bude v Kostole sv. Petra a Pavla a tiež predmanželská príprava, ktorá prebieha v sobotu o 10.00 v budove Farského úradu, bude podľa rozpisu v Kostole sv. Petra a Pavla.

- Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania): pondelok – piatok: 9.00 – 11.00, 13.30 – 15.00. Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk Ďakujeme za pochopenie.

Možnosti sledovania sv. omší oline sú uvedené na stránke KBS.

Živé prenosy svätých omší z nášho Farského kostola podľa času slávenia

Živé prenosy svätých omší z nášho Farského kostola podľa času slávenia: https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE

Zapisovanie úmyslov sv. omší - pondelok 30.11.2020

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – január, február a marec 2021, budeme zapisovať v pondelok 30. novembra po skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v utorok 1. decembra (každý môže zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až v pondelok po skončení svätých omší.

Sv. omše v týždni od 30.11. do 6.12.

V tomto týždni ranné sväté omše od utorka do soboty vrátane budú roráty. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu, ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate, caeli desuper – Roste, nebesia, z výsosti. Tento úvodný spev vytvára atmosféru času očakávania. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov), prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece.

Odpust sv. Mikuláša - nedeľa 6.12.2020

Na budúcu nedeľu 6. decembra vo Farskom kostole bude odpustová slávnosť sv. Mikuláša. Slávnostná odpustová svätá omša (formulár svätej omše musí byť z II. adventnej nedele) bude o 10.30.

Zbierka na opravy kostolov - nedeľa 6.12.2020

V decembri a v januári sme nezvykli mať zbierku pre opravy našich kostolov. Kvôli súčasnej situácii a keďže na budúci rok by sme chceli realizovať rekonštrukciu interiéru Farského kostola, tak tí, ktorí môžu a uznajú za vhodné (tí, ktorí nemôžu, nech sa netrápia), môžu prispieť pri zbierke pre opravy Farského kostola a v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola na budúcu nedeľu 6. decembra pri svätých omšiach. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

Spovedanie pred prvým piatkom 4.12.2020

Spovedať budeme nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok 30 min. pred rannou svätou omšou; pondelok až štvrtok od 18.00; piatok od 16.00
- Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30; streda a štvrtok od 15.00
- Podsadek: utorok 16.30 - 17.45
- Návšteva chorých: piatok od 8.00 (už aj pred vianočnými sviatkami)
- Kancelária - piatok nestránkový deň

Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

ADVENT S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA. Projekt bude trvať od 29. novembra (I. adventná nedeľa) do 25. decembra. V tomto čase vám každý deň príde na email myšlienka s fotografiou. Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti. Možnosť prihlásenia do projektu: zamyslenia.kbs.sk.

Oznam pre členov Spolku sv. Vojtecha

Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2021 a podielovú knihu, a to v termíne od 23. novembra do 15. decembra, od pondelka do piatku po večerných svätých omšiach. Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok vo výške 8,- €.

Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu - piatok 4.12.2020

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský.

"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zároveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský.

Modlitba za Slovensko:

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Zdroj: TKKBS

Odpustky pre duše v očistci  - Dekrét

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovateľných pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

  • Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
  • Úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915.

Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.

Zdroj: stránka KBS

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania.

Oznam pre birmovancov: Milí birmovanci, ako sme už avizovali, tento rok nás čaká podľa všetkého netradičný spôsob prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Do skončenia karanténnych opatrení bude prebiehať príprava online. Súčasťou prípravy je samozrejme účasť na piatkových svätých omšiach pre birmovancov, počas karantény je potrebné sa na týchto svätých omšiach zúčastniť online cez internetový YOUTUBE kanál. Ako už bolo avizované, rovnako počas karantény vás povzbudzujeme k účasti na nedeľnej svätej omši formou online vysielania. Takúto nedeľnú účasť na svätej omši vám môžu vaši rodičia potvrdiť podpisom na vašich kartičkách. Po piatkových svätých omšiach pre birmovancov bude bývať cca každý tretí piatok aj povinná náuka s prideleným animátorom. Budete preto rozdelení do skupiniek, v ktorých sa budete stretávať, teraz online, veríme, že neskôr aj osobne. Prvé, online stretnutie bude v piatok 6.novembra po skončení svätej omše pre birmovancov, ktorá začína o 17.00. Ešte predtým vás bude kontaktovať váš animátor, aby vám bližšie predstavil formu online stretnutia. Preto vás veľmi prosíme, ak ste na prihláške neuviedli žiadny kontakt na vás, alebo na rodiča, aby ste ho doplnili na email: milan.luptak1@gmail.com. S pozdravom kaplán Milan a animátori.

Katechéza pre birmovancov: online v piatok pri večernej svätej omši o 17.00.

Materiály na stiahnutie:
- Usmernenie pre birmovancov a ich rodičov (.pdf)
- Otázky k príprave na prijatie sviatosti (.pdf)

Diecézna škola viery - štvrtok 19.11.2020

V tomto školskom roku 2020/2021 sa uskutoční posledný tretí ročník Diecéznej školy viery, jeho témou je viera.

Materiály k 1. stretnutiu:
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F. Fudaly (docx)
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F.Fudaly (pptx)
- Viera - odpoveď človeka Bohu jk (pptx)

Vo štvrtok 15. októbra sa malo konať druhé stretnutie v rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery na tému tému: „Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Samozrejme, v dôsledku mimoriadnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto vám ponúkame prednášku s prezentáciou od autora prednášky (ThLic. František Fudaly, PhD.) v elektronickej forme:
- Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme - F. Fudaly (docx)
- Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme - F. Fudaly (pptx)

Vo štvrtok 19. novembra by sa malo konať tretie stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: "Verím v Ježiša Krista". Kvôli aktuálnyn opatreniam sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v Ježiša Krista - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v Ježiša Krista -  Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Fotogaléria rekonštrukcie farského kostola v Starej Ľubovni

V marci sme začali s rekonštrukciou exteriéru kostola, ktorá je v záverečnej fáze. Doteraz je zrealizovaná väčšina prác, vo výrobe sú ešte vonkajšie dvere; prebiehajú finálne práce na obnove fasády; vo výrobe sú kovové okenice na vežu a vstupné dvere do krypty; prebieha úprava okolia kostola (po uhradení väčšiny prác sme v mínuse 91 583,19 a na úhradu niektorých už vykonaných prác (klampiarske, fasádne, prenájom lešenia,...) a tiež celkové dokončenie je ešte potrebných cca 60 000,-€).

Vo štvrtok bola ukončená IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom sme dostali dotáciu 20 000,-€ a naša spoluúčasť je 1 541,-€.

Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť aj prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie

Milí bratia a sestry, aj posledné stretnutie našej Diecéznej školy viery v tomto školskom roku je sprístupnené formou videodokumentu. Prednáša autor, ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE

Prezentáciu k prednáške nájdete na http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=242

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

 Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.