Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Spovedanie pred prvým piatkom 8.8.2020

Spovedať budeme nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok 30 min. pred rannou svätou omšou; pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00
- Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30; streda a štvrtok od 15.00
- Podsadek: utorok 16.30 - 17.45
- Návšteva chorých: piatok od 8.00
- Domov pre seniorov: pondelok od 8.00
- Kancelária - piatok nestránkový deň

Odpustová slávnosť Premenenia Pána - nedeľa 9.8.2020

Slávnosť Premenenia Pána vo Farskom kostole bude na budúcu nedeľu 9. augusta o 10.30. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. Tomáš Gondkovský, farár v Chmeľnici.

Kvetinová výzdoba v kostole sv. Petra a Pavla

Službu kvetinovej výzdoby v Kostole sv. Petra a Pavla bude ochotná vykonávať Mgr. Anna Tvrdá. Ďakujeme jej za ochotu a vyprosujeme jej zdravie, silu, Božiu pomoc v živote aj v tejto službe. Kto by bol ochotný jej pomáhať v tejto službe, nech sa prihlásili upána dekanaalebo u nej samotnej, každá pomoc je vítaná.
Tí, ktorí by chceli doniesť kvety (zo záhrad, osláv,...) do Kostola sv. Petra a Pavla, prosíme ich, aby ich prinášali v stredu a v piatok do technickej miestnosti (vľavo od hlavného vchodu). Tiež Vás žiadame, aby ste svojvoľne nezasahovali do výzdoby a nedávali kvety do váz.

55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti - sobota 8.8.2020

V utorok 4. augusta si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. V sobotu 8. augusta o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen a TV Lux zabezpečia prenos slávnosti v priamom prenose. Prosíme všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní. Tí, ktorým to zdravotné a iné problémy nedovolia, aby sa zúčastnili púte do Zákamenného, môžu sa spolu s nami spojiť prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a TV Lux.

Tretia jednodňovka so ZMM - streda 12.8.2020

Tretia jednodňovka so ZMM (Združením mariánskej mládeže) sa uskutoční v stredu 12. augusta. Prihlásenie na túto jednodňovku je možné od pondelka 3. augusta do nasledujúceho pondelka 10. augusta. Prihlásenie bude možné cez online formulár na webovej stránke farnosti. To, ako sme sa mali na prvých dvoch jednodňovkách, si môžete pozrieť na facebookovej stránke "Združenie mariánskej mládeže SL". Pozývame všetky deti našej farnosti.

Online formulár: https://forms.gle/LrvNnt48FSAWYjuK9

Informovaný súhlas + prehlásenie o bezinfekčnosti

Zber citlivých údajov

Kniha Rosa mystica

Náš bývalý pán kaplán Jozef Marhefka vydal knižnú publikáciu „Rosa mystica“ (Biblicko-spirituálne zamyslenia o Loretánskych litániách). Záujemcovia si ju môže zakúpiť v sakristiách kostolov (cena 7,-€).

Fotogaléria rekonštrukcie farského kostola v Starej Ľubovni

V marci sme začali s rekonštrukciou exteriéru kostola, ktorá je v záverečnej fáze. Doteraz je zrealizovaná väčšina prác, vo výrobe sú ešte vonkajšie dvere; prebiehajú finálne práce na obnove fasády; vo výrobe sú kovové okenice na vežu a vstupné dvere do krypty; prebieha úprava okolia kostola (po uhradení väčšiny prác sme v mínuse 91 583,19 a na úhradu niektorých už vykonaných prác (klampiarske, fasádne, prenájom lešenia,...) a tiež celkové dokončenie je ešte potrebných cca 60 000,-€).

Vo štvrtok bola ukončená IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom sme dostali dotáciu 20 000,-€ a naša spoluúčasť je 1 541,-€.

Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť aj prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Povinná účasť na bohoslužbách od 17.6.2020

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach k 17.6.2020. Čiže od 17.6.2020 je účasť na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky opäť povinná. Výnimky z povinnej účasti platia naďalej pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Viac informácii na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Pokyny k priebehu bohoslužieb:

  • Rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza.
  • Vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
  • Povinná dezinfekcia rúk.
  • Minimálne rozostupy sú odporúčané.
  • Kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).
  • Nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.
  • V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.
  • Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy.
  • Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.
  • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Zmeny od 17.6.2020

- Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania): pondelok – piatok: 9.00 – 11.00, 13.30 – 15.00. Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk Ďakujeme za pochopenie.

- Predmanželská príprava a Predkrstná príprava už budú v budove Farského úradu v stanovených časoch.

- DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY BOL ZRUŠENÝ K 17.6.2020 - účasť na bohoslužbách v tieto dni je od 17.6.2020 znova povinná.

Možnosti sledovania sv. omší oline sú uvedené na stránke KBS.

- Od pondelka 15. júna budú slúžené sväté omše aj v Kaplnke sv. Joachima a Anny v Domove pre seniorov, ale výhradne pre obyvateľov a zamestnancov Domova, nie ostatných farníkov.

- Pokračuje rekonštrukcia exteriéru Farského kostola a aj IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. Petra a Pavla.

- ZDRAVOTNÉ RIZIKO - Prosíme, aby sa na bohoslužbách nezúčastňovali a do kostola nevstupovali tí veriaci, ktorí majú príznaky akéhokoľvek ochorenia, zvlášť respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť), prípadne akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19, alebo majú nariadené karanténne opatrenia - úmyslom tejto prosby nie je diskriminovať, ale chrániť zdravie ostatných.

- SVÄTÉ OMŠE PRE ĽUDÍ NAD 65 ROKOV: Sväté omše určené pre seniorov nad 65 rokov už nebudú.

- Sviatosť zmierenia (za týchto podmienok a v uvedenom čase): (spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo nariadené karanténne opatrenia); spovedať budeme v kostole a pri kostole; pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); ak sa spovedá vo väčšej spovednej miestnosti (v menšej sa nebude spovedať), po vstupe nezatvára za sebou dvere; pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale bokom zachovajúc predpísaný odstup; zachová aj v rade na sv. spoveď dvojmetrové rozostupy; na sviatosť zmierenia čaká v určenom rade pred hlavným vchodom (bočné budú zatvorené) v dvojmetrových rozostupoch; pri sv. spovedi stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; modlitbu po sv. spovedi a uložený kajúcny skutok sa kajúcnik pomodlí neskôr doma – v Kostole budú iba tí, ktorí sa priamo spovedajú a čakajúci, ktorí sú už na rade; ak by bolo potrebné, tak 15 minút pred začiatkom svätej omše budeme spovedať už iba von; buďme trpezliví a zachovajme poriadok a pokoj.
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 16.00 – 16.30
Podsadek: utorok 18.30

Slávnostná rozlúčka s absolventmi

Administratívne zmaturovali. Viacerí si maturitné vysvedčenia už prevzali. Niektorí sú prijatí na vysoké školy, niektorí čakajú na výsledky prijímacieho konania, ďalší sa pripravujú na prijímačky. Len tá pomyselná bodka za stredoškolským štúdiom z dôvodu preventívnych opatrení v období pandémie chýbala. V poslednom júnovom týždni sa na ňu naskytla príležitosť a čerství absolventi Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni si počas tradičnej slávnosti v expozičných priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa maturitné vysvedčenia, ocenenia a odmeny za študijné výsledky či úspešnú reprezentáciu školy. Rozlúčili sa s tými, ktorí ich počas stredoškolskej cesty sprevádzali a počas sv. omše, ktorú celebroval dp. Filip Orlovský, ďakovali za čas prežitý v CGSM.
Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: https://www.cgsm.sk/news/#news-1735

Absolútna víťazka Technických talentov 2020+

Žiačka Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni Milota Folvarčíková sa stala absolútnou víťazkou súťaže Technické talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou U. S. Steel Košice, s.r.o. Tretiačka z bilingválnej triedy uspela v marcovom kole súťaže s ekologickým projektom Doba (ne)plastová a získala finančnú odmenu 200 €. Odborná porota sa v polovici trvania súťaže rozhodla oceniť najlepší projekt z doteraz prihlásených prác stredoškolákov a udelila šikovnej študentke špeciálnu cenu v podobe notebooku za viac ako 1000 €.
Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: https://www.cgsm.sk/news/#news-1738

Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie

Milí bratia a sestry, aj posledné stretnutie našej Diecéznej školy viery v tomto školskom roku je sprístupnené formou videodokumentu. Prednáša autor, ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE

Prezentáciu k prednáške nájdete na http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=242

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

 Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Omšové milodary pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách. Viac informácii je možné získať na stránke Pápežských misijných diel.

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

List biskupa k Diecéznej škole viery

Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých. Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie. Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.