Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmena sv. omší - sobota 24.7.2017 a nedeľa 25.6.2017

Z dôvodu primícii budú sv. omše upravené nasledovne:

Sobota:
- Kostol sv. Mikuláša: 6.30, 15.00 sobášna, 16.00 sobášna
- Kostol sv. Petra a Pavla: 15.00 sobášna, 16.00 sobášna
- Podsadek: 18.00

Nedeľa:
- Kostol sv. Mikuláša: 7.30, 18.30
- Kostol sv. Petra a Pavla: 6.30, 8.30, 10.30 primičná
- Podsadek: 8.00
- Nemocnica: 16.00

Primičná sv. omša - nedeľa 25.6.2017

V sobotu 17. júna o 10.00 v Katedrále sv. Martina boli na kňazov vysvätení naši rodáci Filip Orlovský a Tomáš Tomusko. Pánu Bohu za dar kňazstva ďakujú slávením primičných svätých omší: novokňaz Tomáš v nedeľu 25. júna o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť. Primičná slávnosť na budúcu nedeľu 25. júna začne o 10.00 udelením rodičovského požehnania nášmu primiciantovi Tomášovi v byte na Mierovej ulici 84. Potom sa v sprievode presunieme do Kostola sv. Petra a Pavla, kde začne primičná svätá omša. Sviatosť zmierenia pred primičnou slávnosťou: v piatok vo Farskom kostole o 17.30.

Poklona Sviatosti Oltárnej - nedeľa 25.6.2017

Na budúcu nedeľu 25. júna bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo Farskom kostole. Keďže na budúcu nedeľu je primičná slávnosť, tak Sviatosť Oltárna bude vystavená od 16.00 do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť.

Odpustová slávnosť v Podolínci - utorok 27.6.2017

V Kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci sa koná v utorok 27. júna od 16.00 Odpustová slávnosť Matky ustavičnej pomoci. Bližšie informácie na nástenke.

Koncert Ján Pavol II. v Poprade - streda 28.6.2017

Jednou zo sprievodných aktivít Levočskej púte bude tento rok unikátny multimediálny koncert Ján Pavol II. - Spomienka na 1. slovanského pápeža, ktorý sa uskutoční 28. júna 2017 o 18.00 na Zimnom štadióne v Poprade. Ide o dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Je to vyše dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi. Vystúpi na ňom vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30 členov detského zboru a sólisti. Záštitu nad týmto dielom prevzal spišský biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý naň srdečne pozýva spolu s organizátormi koncertu.

Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla - štvrtok 29.6.2017

Vo štvrtok, na slávnosť sv. Petra a Pavla, bude v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 slávnostná odpustová svätá omša. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. novokňaz Tomáš Tomusko. Novokňaz Tomáš bude ešte sláviť sväté omše vo štvrtok vo Farskom kostole o 6.00 a v Domove pre seniorov v piatok o 14.30.

Koniec školského roka - piatok 30.6.2017

Svätá omša spojená s poďakovaním našich žiakov a študentov za dobrodenia preukázané v školskom roku 2016/2017 - Te Deum - bude v piatok 30. júna o 18.30 vo Farskom kostole. Pre žiakov ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda vo štvrtok o 9.30 v Kostole sv. Petra a Pavla (svätú omšu bude celebrovať dp. Filip Orlovský, novokňaz); pre žiakov v Podsadku v piatok o 8.30. Sviatosť zmierenia pre žiakov a študentov v stredu v Kostole sv. Petra a Pavla od 16.00.

Odpustová slávnosť v Levoči - 2.7.2017

Odpustová slávnosť na Mariánskej Hore v Levoči (program púte na nástenke aj na internetovej stránke). Autobus na Levočský odpust zo Starej Ľubovne pôjde v nedeľu 2. júla o 4.00 od budovy Slovenskej sporiteľne. Záujemci nech sa zapíšu v sakristii.

Pešia púť Kruciáty do Levoče - 30.6.-2.7.2017

Pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka (16. ročník) – sa uskutoční 30. júna – 2. júla 2017 na trase: Stará Ľubovňa – Mariánska hora Levoča pri príležitosti Mariánskej púte v Levoči. Duchovné vedenie: Bratia minoriti Levoča. Svätá omša v piatok 30. júna vo Farskom kostole o 9.00.

Vedomostná príprava pre birmovancov

Vedomostnú prípravu pre birmovancov si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Jubilejný rok sv. Martina

Jubilejný rok sv. Martina 11. november 2016 - 11. november 2017: „V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva.“ (Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)

ROK SV. MARTINA v našej diecéze – možnosť získať plnomocné odpustky:
- za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) raz za deň. Možno ich získať aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci,
- navštívením: katedrály sv. Martina alebo iného kostola sv. Martina alebo akýkoľvek diecézneho kostola formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku,
- alebo na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery, Zdravas a vzývaním sv. Martina. Starí a chorí môžu získať úplné odpustky: ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu, vzbudia si úmysel a tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery, Zdravas a vzývajú sv. Martina, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, pričom obetujú bolesti alebo ťažkosti vlastného života.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.