Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmeny od 26.4.2021

Od 19. apríla je obnovené verejné slávenie bohoslužieb a podlieha viacerým obmedzeniam za dodržiavania protipandemických opatrení (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk):

- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.

- Účasť je možná, avšak dobrovoľná, a pritom obmedzená počtom: 1 osoba na 15 m2 (do počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Kostol sv. Petra a Pavla: 35 ľudí = kostolník, organista, usporiadateľ - služba pri vstupe, kňaz, jeden miništrant + 30 farníkov – 20 v lodi kostola a 10 na chóre; Podsadek: 15 ľudí = kostolník, organista, kňaz, jeden miništrant + 11 farníkov – 10 v lodi kostola a 1 na chóre.

- Kostol bude otvorený (iba hlavný vchod) 15 minút pred začiatkom svätej omše (kostolníci a usporiadatelia nech to dodržiavajú a ostatní ich rešpektujme), sakristia bude zamknutá, poprosíme na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa - ten kto bude mať službu pri vstupe a aj pre seba istotu účasti na danej svätej omši (v Podsadku pán kostolník) - spočítať vstupujúcich a usmerniť ich na sedenie v lodi kostola a na chóre (v lavici iba jedna osoba), službukonajúci usporiadateľ nech sa prihlási cez stránku farnosti na jednotlivé sväté omše (stačí uviesť krstné meno): pondelok – piatok: 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30, 17.00 a 18.30; nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 a 18.30.
Službukonajúci usporiadateľ spočíta pri vstupe ľudí (v Kostole sv. Petra a Pavla 30; v Podsadku 11), dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie respirátora, potom sa kostol uzamkne, ak by niekto potreboval počas svätej omše odísť, tak cez sakristiu
, pred svätou omšou sa spoločne nemodlíme ani posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

- Sväté prijímanie výlučne na ruku (kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst - a následne si dezinfikuje ruky).

- Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a 8.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.

- Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

- Individuálna duchovná starostlivosť (sviatosť zmierenia za dodržania opatrení): pondelok až piatok (okrem štvrtka) 15.00 – 16.30, nie pred, ani počas svätej omše.

- Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť, aby sme dali možnosť íst na svätú omšu aj iným, nevideli len seba, nemusíme ísť každý deň, ale sa vystriedajme, rešpektujeme ohraničený počet účastníkov na svätej omši (30 v Kostole sv. Petra a Pavla / 11 v Podsadku). Nerozčuľujme sa a rešpektujme to. Elektronickú rezerváciu nebudeme robiť, kvôli tomu, aby sa nestávalo, že na svätú omšu, by sa prihlásili z dvoch – troch rodín a ostatní, by sa nedostali vôbec.

- Svätá omša za účasti birmovancov: v piatok o 17.00 len pre birmovancov skupiny animátora Michala Senku a skupiny sestry Beáty. Pre ostatných birmovancov a farníkov online. Otázky k príprave na sviatosť birmovania.

- Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: štvrtok o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 - žiaci (s otcom alebo matkou) ZŠ Komenského 3.C a 3.D (23 detí). Táto svätá omša je len pre deti a ich rodičov. Pre deti z ostatných škôl online.

- Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla:
Nedeľa 13. júna 2021: 9.30 ZŠ Komenského 3.C (3) + 3.D (20); 11.00 ZŠ Komenského 3.A (13) + 3.B (16)
Nedeľa 20. júna 2021: 9.30 ZŠ Levočská 3.A + 3.B (16) + ZŠ Za vodou (14); 11.00 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda (15)
Za rešpektovania a dodržiavania v tom čase platných hygienických nariadení (bez slávnostného vstupu, jednoduchá výzdoba, časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, rozostupy, respirátory, dezinfekcia,...) Ak by opatrenia boli také ako teraz, tak by mohli byť na slávnosti iba deti s jedným z rodičov (otec alebo matka) a viac nikto iný. Potrebné informácie budeme priebežne oznamovať.

- Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach: pondelok – piatok 9.00 – 11.00; 13.30 – 15.00. Pri vstupe do budovy Farského úradu je potrebné: najviac jedna osoba (prípadne s dieťaťom), stručnosť + ROR (respirátor, odstup, dezinfekcia rúk). V ostatných záležitostiach prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk (kontakty kňazov: Dominik - ddominus@gmail.com; Lukáš - lukasstolarik@gmail.com; Milan - milan.luptak1@gmail.com; Pavol - pauluslacko@gmail.com).

- Krstná príprava v sobotu o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

- Predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

- Tieto pravidlá sú v súlade s pravidlami Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sú dostupné na stránke TKKBS.

Živé prenosy svätých omší z kostola sv. Petra a Pavla podľa času slávenia

Živé prenosy svätých omší z kostola sv. Petra a Pavla podľa času slávenia: https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE

Prosebné dni za úrodu

Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu. My budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody v utorok pri večernej svätej omši.

Zbierka na opravy kostolov - nedeľa 9.5.2021

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Zbierka sa uskutoční jednak počas svätých omší a tiež možnosťou zaslaním priamo na bankové účty farnosti: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; SK94 0200 0000 0037 5596 4258; SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme v poznámke uviesť Zbierka SL alebo Zbierka Podsadek a tiež prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

Vo Farskom kostole postupne začnú prebiehať práce súvisiace s celkovou rekonštrukciou interiéru kostola (nová elektroinštalácia, ozvučenie, signalizačné zabezpečenie, obrazovky do bočných lodí, osvetlenie, podlahové temperovanie, nová dlažba položená na pôvodnej, nový obetný oltár, sedes, ambona, reštaurovanie a obnova lavíc, vymaľovanie, obnova vitráží – už začala, nové spovedné miestnosti, nový nábytok do sakristie,...) predpokladaný rozpočet je cca 500 000,-€. Keďže nemáme dostatok vlastných finančných prostriedkov, budeme musieť Banku požiadať o úver (Biskupský úrad s tým súhlasil). Prvotné práce začnú demontážou a prevozom lavíc na reštaurovanie (stallá spod chóra sú už v počiatočnej fáze reštaurovania), preto sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. Petra a Pavla. Je ťažko odhadnúť čas obnovy, predpokladaný rozsah prác je asi jeden rok.

Zbierka pre katolícke masmédia - nedeľa 16.5.2021

Na budúcu nedeľu 16. mája si celá Cirkev pripomína 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a pri svätých omšiach bude zbierka pre potreby katolíckych masmédií. Zbierka sa uskutoční počas svätých omší a tiež možnosťou zaslaním priamo na bankový účet biskupstva: SK52 0900 0000 0001 0138 0460; prosíme uvádzať VS pre identifikáciu farnosti: 412 120 939.

Vyhlásenie výberového konania

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ cirkevných škôl vyhlásuje výberové konania na obsadenie miest riaditeľov škôl:
- Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (.pdf)
- Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa (.pdf)

Zbierka na Boží hrob

ZBIERKA PRE SVÄTÚ ZEM (BOŽÍ HROB): Tento rok bude realizovaná počas celého veľkonočného obdobia zaslaním individuálnych darov priamo na bankový účet biskupstva: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, prosíme uvádzať variabilný symbol pre identifikáciu farnosti: 412 010 939. Vopred ďakujeme za dary.

Oznam pre birmovancov

Milí birmovanci, na Kvetnú nedeľu vám skončila vaša birmovanecká kartička. Keďže teraz nie je možné sa zúčastňovať na svätých omšiach v kostole, zatiaľ nové kartičky nebudú. Avšak i naďalej je pre vás, tak ako doteraz, záväzná každá nedeľná svätá omša vysielaná online, svätá omša v piatok spolu s katechézou online a stretnutie s animátormi v skupinkách. Dávame tiež do pozornosti možnosť individuálne pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nové kartičky dostanete, keď bude možné prichádzať na sväté omše do kostola.

Dokonalá ľútosť

Každý jeden z nás si je vedomý svojej hriešnosti. No Božie milosrdenstvo nám ponúka možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia.

V tomto čase pandémie nie je možné, aby sme sa takto mohli stretnúť s Božím odpustením. No Cirkev nás učí, že existuje aj iný spôsob, ako získať Božie odpustenie. Voláme ho dokonalá ľútosť. (Katechizmus katolíckej Cirkvi 1452)

Vzbuďme si dokonalú ľútosť pred nasledujúcimi sviatkami. Aby sme to mohli lepšie zrealizovať, ponúkame vám jednu z možností, ako si vzbudiť dokonalú ľútosť.

Dokonalá ľútosť (.pdf)

Ako pozerať doma prenos sv. omše

Diecézna škola viery - štvrtok 18.3.2021

V tomto školskom roku 2020/2021 sa uskutoční posledný tretí ročník Diecéznej školy viery, jeho témou je viera.

Materiály k 1. stretnutiu:
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F. Fudaly (docx)
- Viera ako odpoveď človeka Bohu - F.Fudaly (pptx)
- Viera - odpoveď človeka Bohu jk (pptx)

Vo štvrtok 15. októbra sa malo konať druhé stretnutie v rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery na tému tému: „Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Samozrejme, v dôsledku mimoriadnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto vám ponúkame prednášku s prezentáciou od autora prednášky (ThLic. František Fudaly, PhD.) v elektronickej forme:
- Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme - F. Fudaly (docx)
- Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme - F. Fudaly (pptx)

Vo štvrtok 19. novembra by sa malo konať tretie stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: "Verím v Ježiša Krista". Kvôli aktuálnym opatreniam sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v Ježiša Krista - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v Ježiša Krista -  Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Vo štvrtok 21.1.2021 by sa malo konať štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: "Verím v Ježiša Krista - druhá časť". Kvôli aktuálnym opatreniam sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v Ježiša Krista - druhá časť - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v Ježiša Krista - druhá časť -  Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Vo štvrtok 18.2.2021 by sa malo konať piate stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Duchu Svätom. Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v Ducha Svätého - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- Verím v Ducha Svätého - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Vo štvrtok 18.3.2021 by sa malo konať šieste stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: Verím v svätú Katolícku cirkev. Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef Bieľak.
- Verím v svätú Katolícku cirkev - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pdf)
- erím v svätú Katolícku cirkev - Mons. prof. Jozef Bieľak (.pptx)

Online predmanželská príprava

Cyklus prednášok pre snúbencov v rámci prípravy na manželstvo, forma online - mimoriadna forma počas pretrvávajúcich pandemických obmedzení, dávame súhlas snúbencom, ktorí budú mať u nás sobáš, potom bude potrebné potvrdenie o absolvovaní prípravy. Možnosť prihlásiť sa na stránke: www.domanzelstva.sk/online

Texty vyhlásení zo zasadnutia KBS

V týchto dňoch 15. a 16.2.2021 sa konalo (online) 98. plenárne zasadnutie KBS, z ktorého prinášame nasledujúce dokumenty:
- Vyhlásenie ku kampaniam (.pdf)
- Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia (.pdf)
- List premiérovi a vláde - 98. plénum KBS (.pdf)

Materiály k Roku sv. Jozefa a prosby zo Spoločných modlitieb veriacich

- Brožúra - rok sv. Jozefa (.pdf)
- Obraz sv. Jozefa (.pdf)

Služba pomocného kostolníka

Na našu výzvu ohľadom pomocného kostolníka do Farského kostola sa nám prihlásil Mgr. Adrián Kmeč, ktorý bude pomáhať pánovi kostolníkovi Jánovi Virostkovi (ktorý je momentálne v karanténe). Naďalej prosíme, aby sa prihlásili záujemcovia do Kostola sv. Petra a Pavla a ešte jeden do Farského kostola.

S úprimnou dôverou ponúkame veriacim službu pomocného kostolníka alebo kostolníčky pre náš Farský kostol a druhého (druhej) pre Kostol sv. Petra a Pavla. Záujemcovia – muži i ženy – ktorí úprimne žijú katolícku vieru a túžia slúžiť Pánu Bohu i ľuďom, sa môžu prihlásiť u dekana, ktorý poskytne aj bližšie informácie. Kostolník má byť aktívny veriaci človek, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti kňazov za kostol, jeho služba je veľmi dôležitá a potrebná. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do kontaktu so svätými vecami, dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužieb, stará sa o bohoslužobné predmety... Poslanie kostolníka obsahuje širokú škálu činností a vyžaduje si od neho mnoho dobrých vlastností, ako napr. morálna bezúhonnosť, slušnosť, primeraná zdravotná spôsobilosť, schopnosť komunikácie, pripravenosť v službe kňazovi a veriacim, úctivosť, usilovnosť, čestnosť, zodpovednosť, zmysel pre poriadok a čistotu, presnosť, ako aj mlčanlivosť a diskrétnosť.

Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu

Článok je prístupný na stránke TKKBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201221034

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Konferencia biskupov Slovenska - vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením choroby COVID-19, veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti ochorenia a očakávanej vakcinácii, najmä s ohľadom na etické otázky spojené s vývojom a produkciou vakcín, ako aj vzhľadom na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie vo svedomí od kompetentnej autority - vydáva toto stanovisko.

Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro (KKC 2288). Dôležitou súčasťou ochrany života a zdravia je prevencia infekčných onemocnení. V snahe vyvinúť účinné prostriedky proti ochoreniu COVID-19 sa v uplynulých mesiacoch dosiaľ bezprecedentným spôsobom skoncentrovalo a podporilo celosvetové úsilie vedy a výskumu. Toto úsilie Katolícka cirkev vníma ako veľmi cenné a prospešné.

Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín, spojené s použitím bunkových línií, ktoré majú pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých z potratených plodov v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia, Konferencia biskupov Slovenska pripomína zásadné vyjadrenia Pápežskej akadémie pre život (2005, 2017) a Kongregácie pre náuku viery (2008). Tieto vatikánske inštitúcie v príslušných dokumentoch jasne rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich morálne problematický biologický materiál a morálnou zodpovednosťou prijímateľov konkrétnych vakcín a liekov. Objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii iné, eticky úplne bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie. Pripomínajú tiež, že boj proti nemorálnym praktikám v biomedicínskom výskume a farmaceutickom priemysle sa nesmie viesť na úkor spoločného dobra a najohrozenejších členov spoločnosti.

Rovnaké stanovisko k tejto etickej otázke zaujala aj Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov amerických (USCCB), Konferencia biskupov Anglicka a Walesu i Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE).

Biskupi USA v memorande zostavenom komisiou USCCB pre pro-life aktivity z 20. novembra 2020 objasnili, že na výrobu vakcín proti COVID-19 od spoločností Pfizer & BioNTech a Moderna neboli použité bunkové línie, ktoré majú pôvod vo fetálnom tkanive odobratom z tela potratených detí – na akomkoľvek stupni plánovania, vývoja alebo produkcie. Pfizer aj Moderna použili takúto bunkovú líniu iba na jeden z laboratórnych testov svojich produktov. Spojenie s abortom teda existuje, nie však priame, ale vzdialené. Na námietky, že použitie vakcíny s akýmkoľvek, aj vzdialeným spojením s abortom je vždy nemorálne, biskupi USA reagovali, že taký názor nezodpovedá katolíckemu morálnemu učeniu.

Túto argumentáciu potvrdila aj Konferencia biskupov Anglicka a Walesu v stanovisku svojho Oddelenia pre sociálnu spravodlivosť z 3. decembra 2020. Upozornila zároveň, že vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sú priamejšie spojené s bunkovou líniou z abortu. Na základe kritérií rozlišovania spomenutých vatikánskych inštitúcií však britskí biskupi uisťujú, že ani zaočkovanie sa touto vakcínou nie je hriechom.

Svätý Otec František vo svojom príhovore ku Generálnemu zhromaždeniu Organizácie Spojených národov 25. septembra 2020 zdôraznil, že vakcíny proti COVID-19, ako aj technológie na liečbu tohto ochorenia musia byť k dispozícii pre všetkých: chudobní a zraniteľní podľa pápeža nesmú zostať vylúčení len preto, že nemajú moc a ekonomické zdroje.

Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) v stanovisku svojej pracovnej skupiny pre etiku z 22. októbra 2020 nadviazala na uvedené pápežove slová a dodala, že vakcíny majú byť zhotovené eticky a dostupné prednostne ľuďom vo vyššom veku, trpiacim závažnými ochoreniami a zdravotníckym pracovníkom.

Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi lekárskej vedy pridávajú k apelu Svätého Otca a spomínaných katolíckych biskupských konferencií. Dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny či vakcín, tak z hľadiska etického hodnotenia, ako aj z pohľadu primeranej účinnosti a bezpečnosti. Zdôrazňujú potrebu spravodlivého sprístupnenia vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva, najmä pre tých, ktorí sú ochorením COVID-19 najviac ohrození. Dodávajú tiež, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou – nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy.

Napokon pripomínajú stanovisko Subkomisie KBS pre bioetiku z roku 2013, ktoré upozornilo, že nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať.

Zdroj: Konferencia biskupov Slovenska

Kongregácia pre náuku viery k morálnej otázke vakcín proti COVID-19

Článok je prístupný na stránke TKKBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201221031

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania.

Materiály na stiahnutie:
- Usmernenie pre birmovancov a ich rodičov (.pdf)
- Otázky k príprave na prijatie sviatosti (.pdf)

Fotogaléria rekonštrukcie farského kostola v Starej Ľubovni

Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť aj prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie

Milí bratia a sestry, aj posledné stretnutie našej Diecéznej školy viery v tomto školskom roku je sprístupnené formou videodokumentu. Prednáša autor, ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE

Prezentáciu k prednáške nájdete na http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=242

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

 Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.