Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmeny od 3.6.2020

- Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania): pondelok – piatok: 9.00 – 11.00, 13.30 – 15.00. Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk Ďakujeme za pochopenie.

- Predmanželská príprava, ktorá prebieha v soboty o 10.00 v budove Farského úradu, bude podľa rozpisu v Kostole sv. Petra a Pavla (aby bolo možné dodržať súčasné hygienické nariadenia).

- NAĎALEJ PLATÍ DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY - účasť na bohoslužbách v tieto dni je až do úplného odvolania dobrovoľná.

Možnosti sledovania sv. omší oline sú uvedené na stránke KBS.

- Od stredy 3. júna je v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradilo šachovnicové sedenie - vyznačené miesto (žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša). Vyplýva to z uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu.

- Od stredy 6. mája sú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však podliehajú viacerým obmedzeniam a sú za dodržiavania protiepidemických opatrení. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško, povinná je dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.

- Pokračuje rekonštrukcia exteriéru Farského kostola a aj IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, preto sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. Petra a Pavla: pondelok, utorok, streda a piatok 6.00, 17.00 a 18.30; štvrtok 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30 a 18.30; nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 a 18.30. Ranné sväté omše, okrem nedele, budú iba recitované, bez organa. Sväté omše v pondelok, utorok, stredu a piatok o 17.00; vo štvrtok o 8.00 a v nedeľu o 7.30 sú určené pre seniorov nad 65 rokov.

- ZDRAVOTNÉ RIZIKO - svoju prítomnosť na bohoslužbách nech veriaci vo vyššom veku dobre zvážia. Prosíme, aby sa na bohoslužbách nezúčastňovali a do kostola nevstupovali tí veriaci, ktorí majú príznaky akéhokoľvek ochorenia, zvlášť respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť), prípadne akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19, alebo majú nariadené karanténne opatrenia - úmyslom tejto prosby nie je diskriminovať, ale chrániť zdravie ostatných.

- SVÄTÉ OMŠE PRE ĽUDÍ NAD 65 ROKOV: pondelok až piatok o 17.00 a v nedeľu o 8.30 - úmyslom tejto prosby nie je diskriminovať, ale chrániť Vaše zdravie.

VSTUP DO KOSTOLA:
- rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza
- vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
- povinná dezinfekcia rúk
- zaujmite vopred vyznačené miesto na sedenie alebo státie
- kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme ani posvätný ruženec ani májovú pobožnosť (pomodlíme sa v rodinách).
- po naplnení vyznačených miest v kostole využiť priestor pred kostolom (vonkajšie ozvučenie), takisto s upozornením na dvojmetrové rozostupy (okrem členov jednej domácnosti).
- v nedele pred 15 minút pred začiatkom svätej omše bude otvorený iba hlavný vchod a pán kostolník bude počítať vchádzajúcich do kostola (v Kostole sv. Petra a Pavla 88 ľudí, v Podsadku 31), ostatní potom zostanú von v dvojmetrových rozostupoch; po skončení svätej omše v Kostole sv. Petra a Pavla budú otvorené aj bočné vchody.
-nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

- Sväté omše budú mať kratšie trvanie (aj príhovory).

- V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, ženy, ktoré upratujú prosíme pravidelne dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

- Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy, sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

- Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

- Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk (iba kňazi, nie mimoriadni rozdávatelia). Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

- Sviatosť zmierenia (za týchto podmienok a v uvedenom čase): (spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo nariadené karanténne opatrenia); spovedať budeme v kostole a pri kostole; pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); ak sa spovedá vo väčšej spovednej miestnosti (v menšej sa nebude spovedať), po vstupe nezatvára za sebou dvere; pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale bokom zachovajúc predpísaný odstup; zachová aj v rade na sv. spoveď dvojmetrové rozostupy; na sviatosť zmierenia čaká v určenom rade pred hlavným vchodom (bočné budú zatvorené) v dvojmetrových rozostupoch; pri sv. spovedi stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; modlitbu po sv. spovedi a uložený kajúcny skutok sa kajúcnik pomodlí neskôr doma – v Kostole budú iba tí, ktorí sa priamo spovedajú a čakajúci, ktorí sú už na rade; ak by bolo potrebné, tak 15 minút pred začiatkom svätej omše budeme spovedať už iba von; buďme trpezliví a zachovajme poriadok a pokoj.
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 16.00 – 16.30
Podsadek: utorok 18.30

Zapisovanie úmyslov sv. omší - pondelok 8.6.2020

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – júl, august a september 2020 budeme zapisovať v pondelok 8. júna po skončení svätých omší v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku vo štvrtok (jeden môže zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až v pondelok po skončení svätých omší so zachovaním potrebných nariadení.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - štvrtok 11.6.2020

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Eucharistická procesia pri oltárikoch tohto roku nebude, po svätej omši so začiatkom o 18.30 a v Podsadku o 18.00 bude Eucharistická pobožnosť.

Sviatosť zmierenia pred slávnosťou I. svätého prijímania

Sviatosť zmierenia pred slávnosťou I. svätého prijímania:
- Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 16.00 - 16.30

Spovedať sa bude za týchto podmienok a iba v uvedenom čase – ako sme oznámili prednedávnom: spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo nariadené karanténne opatrenia); spovedať budeme v kostole a pri kostole; pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); ak sa spovedá vo väčšej spovednej miestnosti (v menšej sa nebude spovedať), po vstupe nezatvára za sebou dvere; pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale bokom zachovajúc predpísaný odstup; zachová aj v rade na sv. spoveď dvojmetrové rozostupy; na sviatosť zmierenia čaká v určenom rade pred hlavným vchodom (bočné budú zatvorené) v dvojmetrových rozostupoch; pri sv. spovedi stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; modlitbu po sv. spovedi a uložený kajúcny skutok sa kajúcnik pomodlí neskôr doma – v Kostole budú iba tí, ktorí sa priamo spovedajú a čakajúci, ktorí sú už na rade; ak by bolo potrebné, tak 15 minút pred začiatkom svätej omše budeme spovedať už iba von; buďme trpezliví a zachovajme poriadok a pokoj.

Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla 14. júna pri svätej omši o 10.30 - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda (len pre deti a ich rodičov).
- Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: streda v Kostole sv. Petra a Pavla o 18.30. Žiaci (s otcom alebo matkou) ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Táto svätá omša je len pre deti a ich rodičov.
- Nácvik detí na slávnostnú svätú omšu v stredu po skončení svätej omše. Účasť dieťaťa je nevyhnutná.
- Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 13. júna o 9.00 deti zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda;
- Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: počas týždňa ako je uvedené vyššie;
- Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše;
- Za rešpektovania a dodržiavania platných hygienických nariadení (bez slávnostného vstupu, jednoduchá výzdoba, časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, rozostupy, rúška, dezinfekcia,...) Tiež prosíme, aby počas slávnosti nikto nefotografoval, ani nenakrúcal na videokamere, okrem vopred na to určených! Deti s rodičmi zaujmú svoje miesto v Kostole najneskôr 10 minút pred začiatkom slávnosti.
- Pri slávnostnej svätej omši si deti budú obnovovať krstné sľuby, preto budú potrebovať sviecu (najlepšie krstnú, aj s ochranným krúžkom proti stečeniu vosku).

Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla - 21. jún pri svätej omši o 10.30 – ZŠ Komenského.

Slávnosť prvého svätého prijímania v Podsadku 21. jún o 11.00.

Celý týždeň po slávnosti prvého svätého prijímania sa môžu deti zo ZŠ Za vodou a ZŠ Levočská zúčastňovať na svätej omši o 18.30 a nosiť na sväté omše biele rúcha, je však potrebné dávať pozor, aby sa rúcha nepošpinili a nepoškodili.

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu:

 https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

 Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Modlitba duchovného svätého prijímania

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Fotogaléria rekonštrukcie farského kostola v Starej Ľubovni

V marci sme začali so stavaním lešenia a rekonštrukciou exteriéru kostola – zatiaľ je zrealizovaný prepich na elektrickú a plynovú prípojku; z väčšej časti je vymenená nová medená krytina na veži a streche (postupne po uvoľňovaní lešenia sa bude pokračovať), vymenené sú zhnité a narušené trámy na krove, daná fólia a latovanie pod plechom; zrenovované kríže na kostole zo 17. a 19. storočia; vymenené doteraz dvere na veži a desať výplní okenných otvorov kostola (bolo potrebné demontovať vitráže, tie sa dajú späť pri obnove interiéru kostola a tiež po desaťročiach bude potrebná ich renovácia); vo výrobe sú troje dverí; prebiehajú práce na obnove fasády; oprava a obnova ciferníka a zábradlia na veži; výroba kovových okeníc na veži; obnova a výmena kamenných prvkov; príprava nového kovového zavesenia zvonov a novej elektrifikácie zvonov; archeologický výskum pri výkopových prácach,... (rozpočet je 420 000,-€; po uhradení viacerých prác máme zo zbierok a milodarov 63 672,71 € a na celkovú realizáciu nám ešte chýba cca 132 000,-€).

Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Pokračuje IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, koncom minulého roka sme požiadali cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom dotáciu na daný účel, rozpočet je 30 820,-€, dotácia nám bola schválená vo výške 20 000,-€, čakáme na podpísanie zmluvy, prevedenie schválených financií na účet farnosti a naša spoluúčasť je 5 % z celkového rozpočtu, teda 1 541,-€.

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia počas COVID-19

Inštrukcie k Vysluhovaniu sviatosti zmierenia počas COVID-19 (.pdf).

Užitočné materiály k týmto dňom

1. Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny, aby mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia. Texty pripravil prof. F. Trstenský, a následne boli odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU. Táto liturgia je zvlášť odporúčaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom (.pdf).
2. Kniha “Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom (.pdf).
3. Krížová cesta (za) chorých od autora Mgr. Mariána Sivoňa (.pdf).
4. Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti (.pdf).

Požehnanie Urbi et Orbi - piatok 27.3.2020

V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bola na Námestí sv. Petra vo Vatikáne adorácia Oltárnej sviatosti, Svätý Otec pritom udelil požehnanie Urbi et Orbi, pričom bolo možné získať úplné odpustky. Homília Sv. Otca je k dispozícii na stránke KBS.

Nový pomocný biskup v Spišskej diecéze

Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Životopis otca biskupa na stránke KBS.

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

  Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:
 • postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky získajú hneď.
 • zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci nakazených, ktorí slúžia blížnym a podstupujú riziko nákazy, získavajú úplné odpustky za rovnakých podmienok ako postihnutí koronavírusom.
 • ostatní veriaci, ak obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
 • umierajúci, ktorí v hodine smrti nemajú možnosť prijať pomazanie chorých a viatikum: ak sa v živote modlili pravidelne nejakú modlitbu a sú náležite pripravení a pred smrťou si uctia kríž (ostatné podmienky dopĺňa Cirkev).
  Nóta Apoštolskej penitenciárie o sviatosti zmierenia v čase aktuálnej pandémie
 • Aj v súčasnej dobe platí riadny spôsob vysluhovania sviatosti zmierenia.
 • Ak niet času na vypočutie svätej spovede a nebezpečenstvo smrti je blízke, možno udeliť rozhrešenie viacerým penitentom, a to na základe súhlasu biskupa. V platnosti ostáva votum sacramenti (= rozhodnutie vyspovedať sa aspoň z ťažkých hriechov) hneď, keď to bude možné.
 • Kňaz to musí vopred konzultovať s biskupom, ak niet času, musí ho informovať čo najskôr.
 • Biskupovi prináleží určiť podmienky vyslúženia spoločného rozhrešenia: miesta s osobami infikovanými koronavírusom, prostriedky na zosilnenie hlasu.
 • Čo najskôr nech kňazi veriacim vysvetlia, že ľútosť nad hriechmi, spojená s pevným rozhodnutím vyspovedať sa čo najskôr, ihneď prináša odpustenie hriechov, a to aj smrteľných.

Kompletný text o udelení odpustkov a usmernení ohľadom sviatosti zmierenia na stránke KBS.

Zrušené sv. omše v nemocničnej kaplnke

Vzhľadom na odporúčanie pána riaditeľa nemocnice sú sväté omše v nemocničnej kaplnke zrušené do odvolania.

Omšové milodary pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách. Viac informácii je možné získať na stránke Pápežských misijných diel.

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

List biskupa k Diecéznej škole viery

Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých. Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie. Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v januári 2020 až máji 2020 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.