Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Adventný deviatnik - piatok 15.12.2017

V piatok 15. decembra v našej farnosti začína adventný deviatnik “Kto dá prístrešie Svätej rodine?”. Aj v tomto roku sa zapojí niekoľko skupín, ktoré budú putovať naším mestom a symbolicky hľadať prístrešie pre Svätú rodinu v rodinách nášho mesta. Sprevádzajme tieto skupiny - tieto rodiny svojimi modlitbami a duchovne sa s nimi spojme a prijmime Svätú rodinu do našej konkrétnej rodiny a svojho srdca, v ktorom sa Božie dieťa Ježiš túži narodiť.

Zimné kántrové dni

V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní: príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Vianočné spovedanie

Miesto Deň Dátum Dopoludnia Popoludní
Mníšek nad Popradom Sobota 16.12. 10.00 - 11.30 -
Hraničné Sobota 16.12. 10.30 - 11.30 -
Nová Ľubovňa Nedeľa 17.12. - 14.00 - 17.00
Kolačkov Utorok 19.12. - 15.00 - 16.30
Podsadek Utorok 19.12. - 15.00 - 16.45
Stará Ľubovňa - K. sv. Mik Streda 20.12. 9.00 - 12.00 14.00 - 16.30
Stará Ľubovňa - K. sv. PaP Streda 20.12. 9.00 - 12.00 14.00 - 16.30
Chmeľnica Štvrtok 21.12. - 14.30 - 16.30
Hniezdne, Forbasy Piatok 22.12. - 15.00 - 16.30
Stará Ľubovňa - K. sv. Mik Sobota 23.12. 9.00 - 12.00 -
Stará Ľubovňa - K. sv. PaP Sobota 23.12. 9.00 - 12.00 -

 

Veľmi vás prosíme, aby ste využili čas najmä v stredu a v sobotu ponechali možnosť pre tých, ktorí sú mimo domova. Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť, keď spovedáme po okolitých farnostiach.

Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred Vianocami, prosíme, aby ste ich zahlásili v sakristii kostola do budúcej nedele 17. decembra (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu a číslo domu). Týchto chorých navštívime v pondelok 18. decembra.

PDF súbor s rozpisom spovedania aj rozpisom kňazov si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Požehnanie rodín a príbytkov - Koleda

Aj tento rok budú kňazi našej farnosti požehnávať rodiny a príbytky. Koledovať sa bude počas vianočného obdobia podľa rozpisu, ktorý sa spraví po uzavretí prihlásenia. Podľa počtu prihlásených sa potom určí, kedy a na akej ulici sa bude koledovať. Ak si aj Vy prajete, aby kňaz požehnal Vašu rodinu a príbytok, môžete použiť nasledujúci formulár kliknutím na tento odkaz. Prihlásiť sa môžete do piatka 22.12.2017.

Roráty

V tomto týždni ranné sväté omše do soboty vrátane budú roráty – sväté omše ku cti Panny Márie, kňaz pri ich slávení používa biele rúcho. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov), prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece.

Predaj Vianočných oblátok

Blížia sa sviatky Narodenia Pána a je našou slovenskou tradíciou, že súčasťou Štedrovečerného stola sú oblátky. Veriaci z farnosti Trhovište (okres Michalovce) nám ponúkajú oblátky s kresťanským motívom. Aj týmto spôsobom môžeme urobiť dobrý skutok a takto pomôcť. Oblátky sú balené po 10 ks v jednom balíčku. Dobrovoľný príspevok za balíček je 1,-€ (oblátky si môžete zakúpiť v sakristiách kostolov). V mene pána farára z farnosti Trhovište vopred ďakujeme za váš dobrý skutok.

Advent s Konferenciou biskupov Slovenska

ADVENT S KONFERENCIOU BISKUPOV SLOVENSKA. Projekt bude trvať od 3. decembra (I. adventnej nedele) do 24. decembra (IV. adventnej nedele). V tomto čase vám každý deň príde na e-mail myšlienka s fotografiou. Ide o myšlienky, ktoré vytvoril tím projektu, vychádzajú z evanjelia dňa. Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti. Ak ste sa do posledného z nich zapojili, v novom ste automaticky prihlásený. Ak nie, môžete sa prihlásiť sa na stránke zamyslenia.kbs.sk.

Odpustová slávnosť sv. Mikuláša - nedeľa 3.12.2017

V nedeľu 3.12.2017 sme vo farskom kostole sv. Mikuláša slávili odpustovú sv. omšu z príležitosti sviatku sv. Mikuláša, ktorú celebroval otec Kamil Dráb, ktorého poznáme z pôsobenia v gréckokatolíckej farnosti. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval pán dekan Pavol Lacko. Otec Kamil vo svojom slávnostnom príhovore spomenul azda to najčastejšie, čo sa nám vybaví, keď si spomenieme na sv. Mikuláša, a to je darovanie. Otec Kamil vyzdvihol, ako je veľmi potrebné v dnešnej dobe darovať, hlavne svoj čas a priestor. Taktiež darovaním môžeme vychovávať, pretože s darovaním ide ruka v ruke aj vďačnosť, a tým sa z nás stávajú lepší ľudia, ktorí takto podnietia aj všetkých vo svojom okolí byť lepšími. A nesmieme zabúdať na ten najväčší dar, ktorý sme dostali, a to je Eucharistia, bez ktorej by sme boli prázdnymi ľuďmi. Otcovi Kamilovi zo srdca ďakujeme za jeho nádherné posolstvo, ktoré sa úplne hodí do tohto adventného času, kedy sa pripravujeme, aby sme si pripomenuli to, ako nás obdaroval Nebeský Otec. Prajeme mu veľa Božieho požehnania a milostí, aby naďalej prinášal Pána Ježiša medzi ľudí a tak prispieval k budovaniu Božieho kráľovstva. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.